Fons Documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 2n semestre 2022

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades aquest darrer semestre al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Els documents estan classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troben ubicats.                                                                                                                                                         

LLIBRES

Mercat de treball

Organització del treball i relacions laborals

Economia

Context social de les polítiques

ARTICLES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Economia                                                                                                                                                                                          

LLIBRES

Mercat de treball

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya. Capítol III. Mercat de treball  2021. Barcelona: Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, 2022

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha presentat la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2021 en què reflecteix les seves consideracions en relació amb la situació econòmica, social i laboral de Catalunya. En aquesta publicació podreu llegir el capítol III dedicat al mercat de treball.

Accés al document

Situació del treball autònom a Catalunya 2021. Barcelona: Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, 2022

En aquest informe el CTESC planteja i analitza temàtiques de gran abast, amb una incidència notable en la nostra economia i que tenen un impacte significatiu sobre el col·lectiu de persones autònomes.

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Informe mundial sobre salarios 2022 – 2023. El impacto de la inflación y de la COVID-19 en los salarios y el poder adquisitivo. Resumen ejecutivo. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2022

L'informe afirma que els salaris mensuals van disminuir en termes reals un 0,9% al món i un 2,4% a la UE durant la primera meitat del 2022, afectats principalment pel context inflacionista actual. A nivell estatal, els salaris reals han caigut gairebé un 5% en el segon trimestre del 2022, en comparació amb les retribucions anteriors a la pandèmia. Pel que fa als salaris mínims, en termes reals s’ha produït un retrocés en alguns països en el darrer bienni, que a Espanya se situa en el 7,2%.

Accés al document

Economia

Previsiones económicas para España 2022-2023. Madrid: Funcas, 2022

Funcas preveu que l’economia espanyola creixi el 4,5% en el 2022 i el 0,7% en el 2023, amb una millora de 0,3 punts percentuals en l’estimació d’aquest any i un ajust a la baixa d’1,3 punts en la del proper. En relació amb el mercat de treball, s’estima un alentiment en el ritme de creació d’ocupació, si bé les estimacions indiquen que es generaran 220.000 nous llocs de treball entre el juliol de 2022 i el desembre de 2023, que situaran la taxa d’atur en el 12% al final del període.

Accés al document

Memòria econòmica de Catalunya. 2021. Especial Fons Next Generation. Un futur verd i digital. Barcelona: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, 2022

El Consell General de Cambres de Catalunya defineix el 2021 com l’any de la recuperació parcial, en tant que el PIB català va avançar un 5,8%, però no serà fins al 2023 que assolirà el nivell de PIB que tenia abans de la pandèmia. Una de les claus de la recuperació seran els Fons Next Generation, sobre els que la memòria presenta un focus específic amb diversos articles de persones expertes que aprofundeixen en el funcionament d’aquestes ajudes, les implicacions que poden tenir sobre el teixit empresarial català i la seva capacitat de transformar el model productiu actual.

Accés al document

Global Entrepreneurship Monitor. Resum Executiu Catalunya 2021-2022. Barcelona: GEM, 2022

Enguany ha arribat la divuitena edició de l’Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) per a Catalunya 2021-2022. És un projecte d'investigació que té per objectiu l'obtenció de dades sobre l'activitat emprenedora arreu del món, a partir d'una extensa xarxa internacional que engloba en l'actualitat més de 54 països demostrant així que l'informe és un referent mundial en l'estudi de l'activitat emprenedora.

Accés al document

Informe econòmic local de la Província de Barcelona 2022. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2022

L’informe econòmic local de la província de Barcelona 2022 continua posicionant-se com una obra de referència entre les publicacions periòdiques orientades a l’estudi de les comarques i els municipis de Barcelona, en conjunt i per separat. Presenta les principals magnituds econòmiques del nostre territori i n’explica l’evolució al llarg de l’any 2021, 2020 i 2019, feta a la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i l’aportació d’articles temàtics per part de consells comarcals i ajuntaments de la província.

Accés al document

Estructura empresarial de la província de Barcelona 2022. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2022

La Diputació de Barcelona ha presentat un estudi que mostra una visió global del teixit productiu comarcal i de l’evolució de la facturació a la demarcació de Barcelona, a partir dels comptes anuals de les empreses amb seu social a la província, amb l’objectiu de conèixer amb detall com funciona l’estructura territorial empresarial. Per comarques, destaca el Barcelonès, que concentra el 45,4% de l’ocupació, el 44,8% de les societats mercantils i el 38,8% del volum de negoci.

Accés al document

Context social de les polítiques

Anuari d'emprenedoria, economia i innovació social 2022. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2022

L'Anuari d’Emprenedoria, Economia i Innovació Social es planteja l’objectiu de tractar els diferents temes d’interès social des d’un doble vessant. Primer, des d’un punt de vista proper, vinculat al territori, i amb voluntat d’influir en la definició de les polítiques públiques. I segon, proporcionant la mirada àmplia i rigorosa amb què els experts, acadèmics i no acadèmics, poden analitzar aquests problemes, ajudar a comprendre’n l’origen, i indicar com cal gestionar-los i resoldre’ls de la millor manera possible.

Accés al document

ARTICLES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Observatorio de la OIT sobre el mundo del Trabajo. Décima edición.

Organización Internacional del Trabajo

Madrid, 2022

Accés al document

Sociología del Trabajo 101 – Segregación ocupacional de género. Mujeres y Trabajo.

Siglo XXI

Madrid, 2022

Accés al document

Indicadors socioeconòmics i laborals. Desembre 2022. Número 176.

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Barcelona, 2022

Accés al document

Economia

Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2022 i 2023. Octubre 2022

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 2022

Accés al document

Informe trimestral de conjuntura catalana. Octubre 2022

Cambra de Comerç de Barcelona

Barcelona, 2022

Accés al document