Novetats Espai "COVID-19: situació sociolaboral" (i 7)

Noves dades, noves mesures i nous articles incorporats als diferents apartats de l'espai COVID-19: situació sociolaboral. Esperem que us siguin d'utilitat i interés!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • Dades                                                                                                                                                                                                                       

Regulació d’ocupació

Regulació d'ocupació – Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Actualització permanent)              

Informe d’evolució dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) a la demarcació de Barcelona i les seves comarques i municipis. 22 de març fins 7 de maig 2020 - Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona                                                                                                                 

Atur registrat

Informe mensual d’atur registrat a la demarcació de Barcelona. Abril 2020. (Infografia) - Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona

-

Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Mesures de suport al sector cultural per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019, 6/05/2020

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Pla de xoc per a l'ocupació durant i després de la crisi sanitària Covid-19

-

​Butlletí Informatiu Nexus COVID-19 Núm.7 - Servei de Teixit Productiu, Diputació de Barcelona

-

Mercat de treball

Empleo destruido por el Covid-19 (Episodio I: centrado en los temporales). J. Ignacio Conde-Ruiz, Manu García, Luís A. Puch i Jesús Ruiz. Nada es gratis, 2/04/2020
 
Empleo destruido por el Covid-19 (Episodio II: la estabilización). J. Ignacio Conde-Ruiz, Manu García, Luís A. Puch i Jesús Ruiz. Nada es gratis, 5/04/2020                                                                                                                                                                                                                                          

Economia

Escenari macroeconòmic de Catalunya 2020 i 2021. Informe i infografia, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya. (Darrera actualització abril 2020)   

-                                                                                                                                                                           

Departament de la Presidència

Mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, Decret-llei 16/2020 de 5 de maig, DOGC 7/05/2020


Ministeri de Cultura i Esport

Mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019, Reial Decret-llei 17/2020 de 5 de maig, BOE 6/05/2020