Fons documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 3r trimestre 2018

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Com veureu, hi trobareu tant llibres com publicacions periòdiques, classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troba ubicat cadascun dels documents. 


LLIBRES

Mercat de treball

Memòries, anuaris i documents institucionals

Economia

Polítiques d'ocupació

Desenvolupament local

Organització del treball i relacions laborals

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Economia

Organització del treball i relacions laborals

LLIBRES

Mercat de treball

Perspectivas sociales del empleo en el mundo. Tendencias 2018. Ginebre: OIT, 2018.

L'Informe preveu que l’augment de l’ocupació vulnerable i l’alentiment de la reducció de la pobresa laboral marcaran els propers anys. El 2018 el nombre total de persones aturades romandrà estable en més de 192 milions i el 2019 augmentarà en 1,3 milions. Els països desenvolupats continuaran amb taxes d’atur descendents; tanmateix, l’informe subratlla que la disminució de l’atur no anirà aparellada amb l’ocupació de qualitat. L’informe també destaca les disparitats de gènere i la manca d’oportunitats d’ocupació per als joves.

Accés al document

Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa. Barcelona: Oxfam Intermón, 2018.

Les dades mostren que a Europa, i també a Espanya, les dones tenen el doble de probabilitats que els homes de tenir una feina amb baixa remuneració. Aquests salaris baixos i cobrar menys per igual treball són els principals motius perquè les dones arribin a aquesta pobresa laboral. Entre les dones treballadores, la taxa més alta de risc de pobresa laboral l’afronten les dones immigrants i les joves entre 15 i 24 anys. Oxfam recomana a les institucions europees i al govern espanyol que impulsi mesures contundents que garanteixin un mínim d’ingressos i un nivell digne a les persones treballadores, com són, entre d’altres, millorar el sistema d’atenció a la dependència i modificar el sistema autonòmic de rendes mínimes.

Accés al document

Estado del mercado laboral en España. Informe 2017. Barcelona: Infojobs, 2018.

Segons l’informe conjunt d’Infojobs i ESADE sobre l’activitat del mercat laboral a Espanya, les ofertes de treball publicades l’any 2017 en el portal van augmentar un 29% en relació amb un any abans (590.162 vacants més), el major creixement en termes absoluts dels darrers nou anys; en canvi, les inscripcions només van augmentar un 1%. Per tant, hi ha una menor competència en l’accés a l’ocupació. L’informe també destaca que el 80% de la població activa i el 58% de les empreses diu estar a favor de fer públic el salari per fomentar la igualtat.

Accés al document

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral España 2017. Madrid: Consejo Económico y Social, 2018.

La memòria anual recull el desenvolupament i la situació socioeconòmica i laboral d’Espanya durant el 2017. El document destaca que l’avanç de la producció ha permès un creixement de l’ocupació, mesurat en llocs de treball equivalent a temps complet, del 2,8%, amb la creació de gairebé mig milió de llocs de treball. Des d’una perspectiva territorial, totes les comunitats autònomes, a excepció de les Balears, han incrementat la taxa d’ocupació fins a situar-se per sobre del 50% (algunes fins i tot per sobre del 65%). 

Accés al document

L'ocupació en el tercer sector social català des de la perspectiva de gènere. Barcelona: L’Observatori del Tercer Sector, 2018.

Segons dades del darrer Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017, un 74% de les persones contractades al tercer sector social a Catalunya són dones, però aquesta xifra no es visibilitza amb més dones als òrgans de govern i als càrrecs directius de les entitats socials. En les entitats no lucratives, la bretxa salarial de gènere és d’un 3%, mentre al mercat laboral català arriba fins el 26%. A més, les dones directives i gerents cobren un 13% menys que els seus companys homes.

Accés al document

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017. Capítol III. Mercat de treball. Barcelona: CTESC, 2018.

El capítol III de la Memòria es centra en el mercat de treball i posa en relleu la consolidació de quatre anys consecutius de creixement de l’ocupació; tanmateix, alerta que més de la meitat dels ocupats que treballen a temps parcial (14,1%) ho fan de forma involuntària i que la taxa de temporalitat és superior a la de 2008. D’altra banda, adverteix que més de la meitat de la població aturada fa més d’un any que busca feina i el 20%, en fa més de quatre.

Accés al document

Memòries, anuaris i documents institucionals

Anuario IET de Trabajo y relaciones laborales. Volumen 4. Barcelona: Institut d’Estudis del Treball, 2017.

L'objectiu de l'Anuari és analitzar els efectes de la Gran Recessió en l'augment de les desigualtats socials i laborals. L'alt volum de desocupació ha jugat un paper important en els inicis de la Gran Recessió, han afectat a la qualitat de l'ocupació, i tenen també un component generacional. En resum, incertesa i desigualtat són avui els resultats heretats de la Gran Recessió i de la política d'austeritat.

Accés al document

Economia

Global entrepreneurship monitor. Informe executiu Catalunya 2017-2018. Barcelona: GEM Catalunya, 2018.

Informe executiu de l'estudi Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Catalunya 2017-2018. El GEM és l'estudi de referència internacional en matèria d'emprenedoria i ofereix dades sobre l'evolució de l'activitat emprenedora de la població, el perfil de les persones emprenedores i dels negocis que inicien, i analitza les condicions d'entorn que influeixen en la decisió d'emprendre.

Accés al document

Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018. Informe complet. Barcelona: Cercle Tecnològic de Catalunya, 2018.

La 10a edició del Baròmetre del sector tecnològic recull que més de la meitat de les empreses afirma haver augmentat la seva facturació anual i pel 2018, preveu una facturació encara major que la del 2017. Pel que fa a l’ocupació, un 35,9% de les empreses d’oferta tecnològica ha augmentat el nombre de llocs de treball durant el 2017 fins a situar el total de l’ocupació TIC a Catalunya en 111.600 llocs de treball; el 48,2%, a la ciutat de Barcelona. Per al 2018, el 53,8% de les empreses preveu contractar més personal. Per tal de retenir talent, el 51,6% de les empreses enquestades disposa de plans de formació i promoció i el 45,4% ofereix entorns de col·laboració virtuals per flexibilitzar el treball i la ubicació.

Accés al document

Polítiques d'ocupació

Llibre blanc del futur del(s) treball(s). Barcelona: Barcelona Activa, 2018.

Aquest estudi recull els canvis actuals i futurs del món del treball i les conseqüències que tindran en l’àmbit local. Segons el Llibre, la digitalització, la fragmentació, les reorganitzacions de la producció, la robotització i la desregulació seran les principals transformacions que afectaran els llocs de treball. També dedica un capítol a les conseqüències que els canvis comportaran en el model de protecció social, fa un repàs de les polítiques actives d’ocupació i constata problemes com la falta de recursos dels serveis d’ocupació, els desajustos entre l’oferta i la demanda de les empreses o els errors de base que presenta el sistema educatiu. D'altra banda, analitza el paper de les administracions locals en l’ocupació i la importància de treballar en xarxa.

Accés al document

Desenvolupament local

Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2017. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 2018.

Aquest informe va néixer amb la finalitat de desplegar els models i estratègies de desenvolupament econòmic més adients per a cada territori. L’informe mostra una visió global del teixit productiu comarcal a partir dels comptes anuals que les empreses amb seu social a la demarcació presenten al Registre Mercantil, amb l’objectiu de conèixer amb detall com funciona l’estructura empresarial en una escala territorial propera.

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones. Barcelona: Equipo de Desarrollo Organizacional/Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.

Aquesta publicació recopila i enquadra aportacions significatives en forma de reflexions teòriques, desenvolupaments metodològics, experiències i propostes validades després de múltiples aplicacions. Es refereix a camps vinculats a la creació i gestió del coneixement col·lectiu i relacionat amb temes de lideratge i gerència del coneixement, metodologies i estratègies per la gestió del coneixement organitzatiu, la creació de talent i el capital humà en les organitzacions, xarxes socials corporatives per a la promoció de l’aprenentatge social, aprenentatge en acció per al desenvolupament professional i gestió de l’aprenentatge informal en les organitzacions.

Accés a l'índex

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Estudio ManpowerGroup de Proyección de Empleo España. Tercer trimestre 2018.

ManpowerGroup

Madrid/Barcelona, 2018

Accés al document

Revista Panorama Social, nº 27 - Brechas de género.

Funcas

Madrid, 2018

Accés al document

Papers. Revista de Sociología, 103/3 – Análisis de la permanencia en el empleo de los trabajadores españoles durante el período 2007 – 2010.

Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona, 2018

Accés al document

Economia

Papeles de Economía Española, nº 156: Los Problemas del Mercado de Trabajo y las Reformas Pendientes.

Funcas

Madrid, 2018

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Cuadernos de Información Económica, nº 264 – Innovación financiera: criptoactivos y sandbox: La brecha de género en España y el contrato de reducción de jornada por cuidado de menores.

Funcas

Madrid, 2018

Accés al document