Fons documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 2n trimestre 2019

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Com veureu, hi trobareu tant llibres com publicacions periòdiques, classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troba ubicat cadascun dels documents. 

                                                                                                                                             LLIBRES

Mercat de treball

Economia

Organització del treball i relacions laborals

Desenvolupament local

Memòries, anuaris i documents institucionals

Materials instrumentals

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Economia

Polítiques d'ocupació

LLIBRES

Mercat de treball

Informe infoempleo Adecco 2018. Oferta y demanda de empleo en España. XXII  Edición. Madrid: Adecco/Infoempleo, 2019.

Segons aquest informe, l'oferta d'ocupació a Espanya s'ha incrementat un 15,8% en el  darrer any i s'encadenen així sis anys consecutius de creixement. Les comunitats autònomes que mostren major capacitat de creació d’ocupació són Madrid (26,97%) i Catalunya (24,57%). Aquesta concentració també es manifesta a nivell provincial. Barcelona, acumula el 86,6% de l'oferta a Catalunya. Per activitats, l'hostaleria i el turisme continuen sent el motor de l'ocupació, seguides del comerç i altres activitats de serveis. El 42,4% de l’oferta d'ocupació demanda titulats de formació professional i el 38,5%, universitaris.

Accés al document

La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya. Barcelona: CTESC, 2019

El CTESC ha elaborat un nou informe a partir de les fonts disponibles sobre ocupació i qualitat. La indústria és el sector amb la taxa de temporalitat més baixa, però on es treballen més hores. Per nivell d’estudis, hi ha major presència de persones ocupades amb menor nivell educatiu que en la resta de l’economia. L’estudi inclou 51 recomanacions, com promoure la inversió en capital humà o mesures per millorar la salut i la seguretat laboral. En igualtat de gènere, proposa dur a terme polítiques educatives que incentivin l’interès de les dones pels sectors productius industrials.

                      Accés al document

Economia

L'economia catalana al segle XXI. Balanç 2000 – 2017 i perspectives 2030. Barcelona: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació  de Barcelona, 2019.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha efectuat un balanç de l’economia catalana des del 2000 fins al 2017 i una projecció fins al 2030. Les principals conclusions mostren que durant aquest període Catalunya ha registrat taxes de creixement del PIB, de la població i de l’ocupació superiors a la mitjana de la UEM-12. Amb tot, el PIB per càpita ha crescut per sota de la mitjana europea i la renda familiar bruta disponible per habitant es troba estancada en nivells de l’any 2000. Per avançar cap a un model de creixement de més qualitat, l’estudi apunta a tres eixos: la productivitat, la competitivitat i la sostenibilitat social i ambiental.

                     Accés al document

Global entrepreneurship monitor. Informe executiu Catalunya 2018-2019. Barcelona: GEM Catalunya, 2019

Informe executiu de l'estudi Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Catalunya 2018-2019. El GEM és l'estudi de referència internacional en matèria d'emprenedoria i ofereix dades sobre l'evolució de l'activitat emprenedora de la població, el perfil de les persones emprenedores i dels negocis que inicien, i analitza les condicions d'entorn que influeixen en la decisió d'emprendre.

                     Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Trabajar para un futuro más prometedor. Comisión mundial sobre el futuro del trabajo.Ginebre: OIT, 2019.

Aquest informe examina com aconseguir un millor futur del treball per a tothom en un moment en que experimentem canvis sense precedents i grans desafiaments en el món del treball.

Accés al document

Parados en movimiento. Historias de dignidad, resistencia y esperanza. Barcelona: Icaria editorial, 2019.

L'origen d’aquest llibre sorgeix de la indignació. La indignació davant les barbaritats que escoltem o llegim cada dia sobre la feina i els treballadors, paraules i frases basades en enganys, falsedats, calumnies o ficcions, repetides constantment i que han anat penetrant en la ciutadania. Indignació davant la precarietat laboral i social, que ens afecta a la gran majoria dels ciutadans. Indignació davant les operacions comeses pels bancs i les grans empreses. Així que els autors han volgut donar la paraula a les persones desocupades, a les persones pobres i a les persones que pateixen aquestes conseqüències.

Accés al document

Desenvolupament local

Mapa del desenvolupament econòmic local a la demarcació de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2019.

L'estudi respon a un moment de renovació del desenvolupament econòmic local que s'expressa en els grans models i enfocaments, que ja són iguals per a tots els territoris, i a l'interès pels factors que en cada indret afavoreixen una resposta pròpia als principals reptes de futur. Des d'un enfocament ampli i comparatiu, el Mapa vol ser una eina de suport al disseny d'estratègies.

Accés al document

Els polígons d'activitat econòmica de la demarcació de Barcelona. Explotació de les dades del Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica (SIPAE). Barcelona: Diputació de Barcelona, 2019.

Aquesta publicació presenta l’anàlisi de les dades recollides al nou Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (d’ara endavant nou SIPAE), projecte desenvolupat en el marc del Pacte Nacional per la Indústria, amb què el Govern de Catalunya i els agents econòmics i socials tenen l’objectiu d’establir mesures de política industrial consensuades, i que serveixin per a la transformació del model industrial de Catalunya i la reactivació del sector productiu.

                    Accés al document

Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2019. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic, 2019.

L'Informe arriba ja a la dissetena edició. Aquesta iniciativa és el fruit de la col·laboració entre la Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona, i la voluntat d’ambdues institucions d’oferir un balanç econòmic anual de la província i de les dotze comarques que la conformen, i complementar-lo amb els requadres, mapes de projectes estratègics i les monografies de caire estructural.

                     Accés al document

Memòries, anuaris i documents institucionals

Anuari de l’ocupació del tercer sector social de Barcelona 2018. 3ª edició. Barcelona: La Confederació, 2019.

L’informe segueix fidel al seu objectiu de facilitar a les organitzacions, a l’Administració pública, als agents socials i a la ciutadania en general una recopilació de dades i coneixement sobre l’estat, l’evolució, els reptes i les tendències de l’ocupació que generen les organitzacions no lucratives que treballen en el sector de serveis socials i d’atenció a les persones. El document se centra en aquelles dades més rellevants i que marquen una diferenciació respecte al conjunt del territori català.

Accés al document

Materials instrumentals

Guia per a una comunicació no sexista. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2019.

Aquesta guia és una eina de consulta on trobareu recomanacions per incorporar la perspectiva de gènere a la comunicació de la Diputació de Barcelona i exemples pràctics per aconseguir-ho.

Accés al document

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Sociología del Trabajo nº94 – El contenido de tareas y la dinámica de las ocupaciones en España.

Ediciones Complutense

Madrid, 2019

Accés al document

El monográfico del Mercado Laboral. Abril 2019. Se reduce la probabilidad de conseguir un primer empleo entre los jóvenes.

Asempleo

Madrid, 2019

Accés al document

Cuadernos de Relaciones Laborales Vol 37 Nº1 – La precariedad laboral y más allá.

Ediciones Complutense

Madrid, 2019

Accés al document

Mayores de 55 años en el mercado laboral.

Fundación Adecco

Madrid, 2019

Accés al document

Necessitats socials a Espanya. Mercat de Treball. Informe 2.

Fundació Bancària “la Caixa”

Palma, 2019

Accés al document

Economia

Informe mensual – Focus. D’enciams a cotxes (part II): la complexitat dels productes exportats influeix en la qualitat de l'ocupació.

CaixaBank Research

Barcelona, 2019

Accés al document

Polítiques d'ocupació

Observatorio sobre discapacidad y mercado de Trabajo en España. Informe General. Principales resultados. Informe 4.

Odismet. Fundación ONCE

Madrid, 2019

Accés al document