Recomanem: "Innovacions locals contra la desigualtat de gènere a l'ocupació"

Ciutats i persones. Núm 36. Innovacions locals contra la desigualtat de gènere a l'ocupació.

Publicació monogràfica del XVII Seminari Ciutats i Persones dedicada als efectes de la crisi econòmica i política en l'ocupació, fent èmfasi en la desigualtat de gènere en l'ocupació i les iniciatives locals que s'han desenvolupat en clau de gènere. 

L'objectiu d'aquesta monografia, número 36 de la col·lecció Grana de l'ICPS, és ordenar tant els nous fenòmens de desigualtat de gènere en l'ocupació com les noves lògiques d'actuació pública per fer front a aquestes desigualtats. D'aquests objectius es deriva l'estructura del volum: amb una primera part descriptiva i analítica de les noves dimensions de la desigualtat de gènere al mercat de treball, i amb una segona part d'experiències d'accions públiques locals innovadores per confrontar aquesta desigualtat, així com una reflexió general sobre l'estat de les polítiques en aquest àmbit.

Enllaç al PDF del monogràfic