Formació: Pregrau Dual "Especialista en sistemes d'informació a les administracions locals"

La UAB i la Diputació de Barcelona ofereixen una oferta formativa professionalitzadora: un Pregrau d'Especialista en sistemes d'informació a les administracions locals, de caràcter dual. Es tracta d'una titulació universitària de només un any, que ofereix una beca mensual, i que combina l'ensenyament amb pràctiques en ajuntaments, consells comarcals o la mateixa Diputació de Barcelona. 

Aquest pregrau s'orienta a joves que tinguin el batxillerat (amb PAU), o amb un CFGS o que provinguin de sistemes educatius estrangers.

Els Pregaus Duals ofereixen: desenvolupament professional, oportunitats laborals, desenvolupament personal, títol propi UAB d'un any i accés a la universitat a joves que no responen al prototipus d'estudiant de grau.

Més informació

Què són els Pregraus Duals de la UAB?