Actualitat: El 50% de les persones aturades a les comarques de Barcelona són usuàries d'un Servei Local d'Ocupació

Segons els resultats del Cercle de Comparació Intermunicipal del Serveis Locals d'Ocupació, el 50,5% de les persones aturades a les comarques de Barcelona són usuàries d'aquest Servei, amb una taxa d'inserció del 25,2%. 

A més els Serveis Locals d'Ocupació que formen part del Cercle, que actualment son 35, obtenen una puntuació de 8,8 sobre 10 i se situen com un dels serveis municipals més ben valorats en els Cercles de Comparació Intermunicipal (concretament lidera el rànquing juntament amb les escoles bressol, que també obtenen un 8,8).

Enllaç a la nota de premsa