Recull setmanal de continguts - 18 de juny 2018

Recull Setmanal de Continguts

18 de juny de 2018

Convocatòries

Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania

Departament de Treball, Afers Socials i Família, 15/06/2018

Ordre EMC/66/2018, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de la recerca

Departament d’Empresa i Coneixement, 15/06/2018

Normativa

La política de cohesió i les estratègies d’investigació i innovació per a l’especialització intel·ligent (RIS3) (2015/2278(INI))

Parlament Europeu, 13/06/2018

Resolució del Parlament Europeu, de 13 de setembre de 2016, sobre la cooperació territorial europea — millors pràctiques i mesures innovadores (2015/2280(INI))

Parlament Europeu, 13/06/2018

Resolució del Parlament Europeu, de 13 de setembre de 2016, sobre l’aplicació de l’objectiu temàtic "Millora de la competitivitat de les pimes" (article 9, apartat 3, del Reglament sobre disposicions comunes) (2015/2282(INI))

Parlament Europeu, 13/06/2018

Resolució del Parlament Europeu, de 13 de setembre de 2016, sobre la creació d’unes condicions en el mercat laboral favorables per a la conciliació de vida privada i vida professional (2016/2017(INI))

Parlament Europeu, 13/06/2018

Resolució del Parlament Europeu, de 15 de setembre de 2016, sobre l’aplicació de la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en l’ocupabilitat i l’ocupació ("Directiva relativa a la igualtat de tracte en l’ocupació") (2015/2116(INI))

Parlament Europeu, 13/06/2018

Resolució del Parlament Europeu, de 15 de setembre de 2016, sobre les activitats, impacte i valor afegit del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització entre 2007 i 2014 (2015/2284(INI))

Parlament Europeu, 13/06/2018

Webs / Butlletins institucionals públics

Enquesta Trimestral de Cost Laboral. Primer trimestre del 2018

Institut Nacional d'Estadística, 15/06/2018

Comptabilitat trimestral. Primer trimestre del 2018

Institut d'Estadística de Catalunya, 14/06/2018

La Generalitat i la Comissió Europea finançaran al 100% més de 70 contractes d'investigadors en empreses i centres tecnològics

Departament d'Empresa i Coneixement, 14/06/2018

Sònia Recasens: "Tenim el repte de fer tornar la indústria al capdavant de les nostres economies locals"

Diputació de Barcelona, 13/06/2018

Els ajuts a les pràctiques en empreses i la plataforma virtual Retorna es consoliden com a eines clau del projecte Odisseu

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 13/06/2018

Prop de 7.000 alumnes han cursat enguany programes de formació i inserció arreu de Catalunya

Departament d'Ensenyament, 13/06/2018

El govern de la Generalitat aprova la primera Estratègia Marítima per a Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 12/06/2018

L'ocupació del sector artesà creix a Catalunya prop d'un 10% el 2017

Departament d'Empresa i Coneixement, 11/06/2018

Emprendre amb Barcelona Activa té premi

Barcelona Activa, 11/06/2018

Webs / Butlletins institucionals no públics

Cooperativistes escolars de Martorell lliuren els beneficis de les seves manualitats a entitats benèfiques

Xarxanet, 13/06/2018

La Taula del Tercer Sector encoratja les entitats socials a implicar-se en la reforma horària

Social.cat, 12/06/2018

L'economia solidària tornarà a ensenyar el cor

Xarxanet, 12/06/2018

Cooperatives a les aules: una eina per la consciència social i l’apoderament

El Diari de l'Educació, 12/06/2018

La robotització provocarà la pèrdua de 54 milions de llocs de treball a França, Alemanya, Itàlia, Espanya i Regne Unit

El Diari del Treball, 11/06/2018

Premsa

Les empreses tornen a endeutar-se per primer cop des del 2010

El País, 15/06/2018

Les ciutats amb rendes més altes tenen major esperança de vida

El País, 15/06/2018

Cada espanyol treballa una mitjana de 1.695 hores cada any

Diari de Terrassa, 15/06/2018

Més del 30% de les ofertes laborals requereixen un idioma estranger

Cinco Días, 14/06/2018

Més Feina de "la Caixa" facilita un total de 131 contractacions

Diari de Terrassa, 14/06/2018

L'economia catalana creix un 3,4%, quatre dècimes més que el conjunt espanyol

Ara, 14/06/2018

Els professors interins podran recórrer els darrers 4 anys d'estius sense cobrar

Eldiario.es, 14/06/2018

El govern espanyol renuncia a derogar tota la reforma laboral per la seva debilitat parlamentària

El País, 13/06/2018

La Generalitat estudia fusionar els diferents Pactes Industrials

Ara, 13/06/2018

Es posa en marxa el projecte de competitivitat Penedès Sostenible i Saludable

Eix Diari, 13/06/2018

Les 6 avaries del mercat laboral que no resoldrà la negociació col·lectiva

Público, 13/06/2018

L’OIT aborda la igualtat de gènere

Jornada, 13/06/2018

El drama dels majors de 55 anys

Diari de Terrassa, 13/06/2018

El boom immobiliari durarà, almenys, fins el 2020

La Vanguardia, 13/06/2018

"La proximitat amb Barcelona i Girona és un al·licient més"

El Punt Avui, 12/06/2018

L’economia 4.0 ideal implica jornades laborals més curtes

El Punt Avui, 12/06/2018

Convenis i rendes, allò que Valerio vol canviar al mercat laboral

Cinco Días, 12/06/2018

La justícia augmenta la pressió contra els falsos autònoms

El País, 12/06/2018

L'OIT adverteix als països que no compliran l'objectiu d'eradicar el treball infantil mundial al 2015

Eldiario.es, 12/06/2018