Recomanem: "El modelo de empleo juvenil en España (2013-2016)"

Cabasés Piqué, M. Àngels; Pardell Veà, Agnès; Serés Cabasés, Àlex. "El modelo de empleo juvenil en España (2013-2016)", a Política y Sociedad, vol. 54, núm. 3, 2017, pàgs. 737-759.

L'objectiu d'aquest article, en primer lloc, és caracteritzar el "model" d'ocupació precari en el qual actualment estan immerses les persones joves menors de 30 anys a Espanya. Mitjançant estadístiques oficials i, particularment, amb la Mostra Contínua de Vides Laborals 2015, sota una perspectiva longitudinal i amb un test bootstrap sampling, es contracta que l'esmentat "model" es basa en la temporalitat, en la jornada a temps parcial, en la sobrequalificació i en els baixos salaris. A més, s'adverteix que la precarietat és més intensa que en altres generacions. En segon lloc, s'analitza la implementació de la Garantia Juvenil a Espanya en el període 2013-2016, iniciativa europea que insta a oferir una oferta d'ocupació o formativa als menors de 30 anys en el termini de quatre mesos, a partir de la seva situació de desocupació o finalització dels seus estudis i/o formació, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat i/o facilitar-los el seu accés a un contracte de treball. Les avaluacions analitzades confirmen que no és una garantia d'ocupació i no s'han assolit pas els objectius fixats per la Recomanació europea.

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/issue/view/3179/showToc
Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/55245/52323