Recomanem: "Autoempleo (y emprendimiento) juvenil: ¿ahuyentar a los jóvenes de los derechos y garantías laborales?"

Suárez Corujo, Borja. "Autoempleo (y emprendimiento) juvenil: ¿ahuyentar a los jóvenes de los derechos y garantías laborales?", a Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 35, núm. 1, 2017, pàgs. 151-164.

El present treball aborda un dels vessants de l'ocupació juvenil. Analitza, en primer lloc, les diverses mesures adoptades fonamentalment el 2013 en el plànol sociolaboral per a afavorir l'emprenedoria (en realitat, autocupació) dels joves: Incentius a la cotització a la Seguretat Social, compatibilitat de la prestació per desocupació amb el desenvolupament d'una activitat com a treballador autònom. Aquesta revisió permet reflexionar críticament sobre les conseqüències que té aquesta política en termes de precarització i de desprotecció dels joves que es veuen desposseïts de les garanties i drets individuals i col·lectius propis del Dret del Treball.

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/3059/showToc
Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/download/54987/50106