Recomanem: "Cuadernos de Relaciones Laborales. Monográfico: Precariedades"

"Monográfico: Precariedades". Cuadernos de Relaciones Laborales. Volum 37, núm. 1, 2019 

Si haguéssim d'oferir una definició mínima de la precarietat laboral, diríem que es refereix a la inseguretat de l'ocupació (el risc de perdre la feina) i a la insuficiència salarial (el risc de privació material). Tanmateix, aquesta definició, malgrat ser informativa, no abasta les diverses dimensions contingudes en la precarietat laboral. Quan parlem de precarietat laboral ens referim a una diversitat de situacions contractuals inestables (les contractacions temporals, les contractacions a temps parcial, especialment les no desitjades, els falsos autònoms, els falsos becaris, etc); a un enduriment de les condicions de treball que inclou baixos salaris, ampliació i intensificació de les jornades, etc... front les quals hi ha una manca de mecanismes institucionals de defensa; i a l'enduriment de l'accés a una protecció social (davant l'acomiadament, davant la malaltia, davant la desocupació...) cada cop més limitada. De fet, tots els articles inclosos en aquest monogràfic dedicat a les precarietats abasten algunes de les característiques esmentades. A més, aquests articles també apunten cap a la diversitat de col·lectius als quals afecta la precarietat.

Enllaç al número de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/3455