Recomanem: "Éxitos y fracasos del ordoliberalismo: la flexiseguridad alemana como modelo de desarrollo europeo"

Cazorla Rodríguez, Marta. "Éxitos y fracasos del ordoliberalismo: la flexiseguridad alemana como modelo de desarrollo europeo", a Papeles de Europa. Vol. 32, núm. 1, 2019, pàgs. 46-66.

El present treball és una anàlisi del model de flexiseguretat, emmarcat en la tradició ordoliberal alemanya i el seu model de cogestió. El seu objectiu és dilucidar els factors d'èxit i de fracàs de les reformes estructurals que es van dur a terme, a partir de l'anàlisi del seu impacte en un seguit de variables laborals, socials i macroeconòmiques. Les dades mostren que la generalització de l'ocupació precària ha provocat una dependència de la demanda externa per part de l'economia alemanya, la qual, per la seva banda, ha impulsat un règim d'acumulació guiat per les exportacions, que explota i agreuja les divergències dins la Unió Econòmica i Monetària de la UE.

Enllaç al número sencer de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/PADE/issue/view/3477 
Enllaç al PDF de l'article: https://revistas.ucm.es/index.php/PADE/article/view/64471/4564456551373