Recomanem: "Economía Social y Tercer Sector"

Gómez Álvarez, Juan Jesús. "Economía Social y Tercer Sector". REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos. Vol. 141 (2022). Pàgs. 1-16

Aquest treball s'ocupa de la conceptualització i la delimitació de dos ámbits --l'Economia Social i el Tercer Sector-- que presenten límits comuns i fronteres difoses en un moment en el qual tots dos estan desenvolupant un paper fonalmental, a propòsit de la crisi econòmica i social sorgida amb motiu de les mesures adoptades arran de la crisi sanitària. Per a fer-ho, s'analitzen els diversos tipus d'entitats que pertanyen a cada sector i s'aprofundeix en les característiques pròpies de cadascuna, tot partint del treball d'organismes com el Comitè Econòmic i Social, que ha tingut un paper important en l'elaboració d'un concepte d'Economia Social capaç de diferenciar entre els elements que identifiquen l'economia purament privada o la pública, mitjançant la materialització del que es coneix com la Carta de Principis de l'Economia Social. L'Estat espanyol ha estat pioner a l'hora d'aprovar una Llei d'Economia Social, si bé no hi ha encara un reglament que la doti d'una aplicació jurídica palpable. D'altra banda, la publicació de la Llei estatal del Tercer Sector d'Acció Social ha constituït una fita significativa, si bé l'absència d'una normativa sobre la figura genèrica aboca a una certa confusió respecte les entitats que s'integren en la definició. L'estudi pretén aportar claredat sobre aquest aspecte.

Enllaç al número sencer de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/issue/view/3962

Enllaç al PDF de l'article: https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/82255/4564456560854