Recomanem: "El modelo de acompañamiento en las empresas de inserción y su incidencia en la empleabilidad de personas..."

Salinas Tomás, Manuel Francisco. "El modelo de acompañamiento en las empresas de inserción y su incidencia en la empleabilidad de personas en situación y/o riesgo de exclusión social". REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos. Vol. 143 (2023).

A les darreres dècades, l'Economia Social ha experimentat una important expansió com a model econòmic que ofereix noves respostes als problemes socioeconòmics del sistema, tot situant les persones i les seves necessitats per davant del capital i dels beneficis. Dins les organitzacions de l'Economia Social, podem assenyalar les empreses d'inserció com a empreses socials, que en la situació actual de crisi socioeconòmica i precarització laboral generalitzada, en el marc de les polítiques actives d'ocupació, destaquen com a instruments que lluiten contra l'exclusió de persones amb dificultats d'integració sociolaboral, tot fomentant la seva ocupabilitat i la seva qualitat de vida. Juntament als suports de les institucions públiques, l'acompanyament social, laboral i educatiu que es realitza a les mateixes és el factor clau pel que fa a l'èxit de la inclusió social i laboral de les persones en situació d'exclusió amb les quals es treballa.

Enllaç al número sencer de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/issue/view/4068

Enllaç al PDF de l'article: https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/85559/4564456563918