Recomanem: "Desigualdades en el Mercado de Trabajo después de la Gran Recesión"

Anuario IET de trabajo y relaciones laborales. Volum 4, 2017

L'objectiu de l'Anuari és analitzar els efectes de la Gran Recessió en l'augment de les desigualtat socials i laborals. Des de l'inici de la mateixa --en l'any 2007/2008-- s'han anat impulsant polítiques d'austeritat que han implicat un increment de les desigualtats laborals, així com un augment de la bretxa salarial entre homes i dones. Aquesta política d'austeritat està associada, als països del Sud d'Europa, a la devaluació salarial, la finalitat de la qual és pretendre millorar la capacitat competitiva de l'economia. A més de ser, de pas, un instrument de recomposició de la disciplina laboral. L'alt volum de desocupació ha jugat un paper important en els inicis de la Gran Recessió, la qual ha afectat principalment als homes, en la mesura que aquests estaven en major proporció ocupats en sectors intensius en mà d'obra, com a la construcció, l'hostaleria, i altres. Però posteriorment els efectes de la mateixa s'han fet sentir en els sectors de serveis, fet que finalment ha acabat per afectar també l'ocupació femenina. Però les desigualtats van molt més enllà de la bretxa salarial, han afectat a la qualitat de l'ocupació, i tenen també un component generacional. En resum, incertesa i desigulatat són avui els resultats heretats de la Gran Recessió i de la política d'austeritat.  

Enllaç al PDF de l'anuari: http://revistes.uab.cat/anuarioiet/issue/download/v4/4-4-pdf-es