Novetats Espai "COVID-19: situació sociolaboral" (i 11)

Aquí teniu les darreres novetats i actualitzacions que hem incorporat a l'espai COVID-19: situació sociolaboral: noves dades, noves mesures, ajuts i subvencions, nou butlletí, nous articles i documents. I si voleu consultar tota la informació que ja conté, hi podeu accedir també, tot clicant en el nom dels diferents apartats!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

​Regulació d'ocupació

Regulació d'ocupació – Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Actualització permanent)                                                                                                                                       

Conjuntura econòmica i laboral

“Impacte més desfavorable de la crisi sanitària en l'ocupació juvenil que en el total, en el primer trimestre de 2020”. Butlletí de joves i mercat de treball 1r trimestre 2020 - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació                                                                                                                                                 

  • Webs institucionals                                                                                                                                                                                                       

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 

Tallers d'orientació al sector digital (27 de maig, 3 i 10 de juny)                                                                                                                                                                                   

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Consulta sobre la concessió de l'ajut d'urgència per a subministraments bàsics

Subvencions per l'autoocupació de joves d'entre 18 i 29 anys inscrits al Programa de Garantia Juvenil per al període 2020-2021

Riscos i condicions de treball COVID-19 (Mesures preventives per sectors)

Mesures preventives i propostes d’actuació del Consell de Relacions Laborals:  Recomanacions per a empreses i persones treballadores (pdf) i Recomanacions davant el retornm esglaonat a l’entorn laboral i l'ús de tests microbiològics (pdf)                                                                                                                                                                                   

Diputació de Barcelona

Compromís municipal 2020-2023 i Pla de Xoc 2020-2021 (infografies Compromís i Pla de Xoc

Formació per al personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses: cicle de transformació digital - Servei de Teixit Productiu

Programa Accelera el Creixement 9a edició especial post Covid-19 - Servei de Teixit Productiu                                                                                                             

Butlletí Informatiu Nexus COVID-19 Núm. 10 - Servei de Teixit Productiu, Diputació de Barcelona (Darrera actualització 20/05)                                                                                                                                                                  

Mercat de treball

Guia pràctica per avaluar els efectes sobre l'ocupació de la crisi del COVID-19 i el Pla de Xoc Econòmic. Florentino Felgueroso, José Ignacio García Pérez i Sergi Jiménez - Fedea

En aquest article s'intenta quantificar l'ocupació afectada per la crisi de la COVID-19 des del moment de la declaració de l'estat d'alarma i des d'una perspectiva estàtica i dinàmica. S'estima que el nombre de treballadors afectats per la declaració de l'estat d'alarma seria entre 3,3 i 3,6 milions de treballadors, mentre que els treballadors de serveis no essencials, aquells que podrien haver-se vist afectats directament per l'estat de confinament total, serien entre 9,2 i 9,3 milions, incloent-hi els anteriors.                                                                                                                       

​Polítiques actives d'ocupació

Transferibilitat d'habilitats dels treballadors en els sectors potencialment afectats per el Covid-19. Banc d'Espanya, 20/05/2020

En aquest article s'analitzen les característiques dels treballadors potencialment més perjudicats per la crisi del Covid-19 i les seves possibilitats d'ocupació en altres sectors productius. Els sectors relacionats amb el turisme, l'hostaleria, l'oci i el comerç, que s'han vist particularment afectats per les mesures adoptades per a limitar la incidència de la pandèmia, concentren un 19,6% del total de l'ocupació a Espanya. D'altra banda, les branques relacionades amb la distribució, la logística i la informació i la comunicació —la demanda de la qual es veuria menys afectada o fins i tot, en alguns casos, podria haver augmentat durant el període de confinament— representen un 7,4% de l'ocupació total. Entre els treballadors de les branques més afectades, la proporció de dones, de joves i de col·lectius amb menys formació, escassa experiència i contractes temporals és especialment elevada. L'anàlisi a partir de les tasques realitzades pels treballadors dels diferents sectors suggereix que la mobilitat potencial dels empleats més perjudicats per la crisi és escassa, especialment en l'hostaleria i el comerç, degut en part a la limitada intensitat d'ús en aquests sectors de les tasques associades a les tecnologies de la informació i les comunicacions, l'escriptura, la lectura i les habilitats numèriques. No obstant això, els treballadors de branques relacionades amb el transport de mercaderies i activitats d'oci o d’esbarjo podrien tenir més oportunitats de trobar ocupació en altres àrees. Aquests resultats plantegen la necessitat de donar suport a la formació en determinades habilitats dels potencials desocupats dels sectors més afectats per la pandèmia per a poder facilitar així el seu trànsit cap a noves vacants.                    

Economia     

Situació de la emprenedoria a Espanya davant la crisi del COVID-19. Anàlisis i recomenacions. Observatori de l'emprenedoria d'Espanya - Red GEM España. 

Aquest informe gràfic analitza l'efecte que ha tingut la COVID-19 en l'emprenedoria a Espanya amb les dades procedents d'una enquesta feta a més de 4.000 emprenedors i emprenedores, realitzada del 20 al 30 d'abril de 2020.                                                                                                                                                                                                                                     

Gènere

Dones en el treball. Abril 2020. Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya

La crisi sanitaria de la Covid-19 ha posat de manifest la importància de les feines que tenen a veure amb la cura de les persones, que històricament han estat relegades a les dones, i de totes aquelles activitats essencials per a la vida de les persones. [...] Durant la crisi sanitària s'ha observat que aquelles ocupacions remunerades que cobren especial rellevància són les ocupacions més feminitzades, fruit de la segregació horitzontal del mercat de treball, de forma que estan ocupades en aquelles activitats més relacionades també amb les branques d'activitats de la sanitat i dels serveis socials, on representen el 13,5% del total de dones ocupades en front del 3,7% dels homes ocupats.                                                                                                                         

Organització del treball

Condicions de treball, inseguretat i salut dels i les treballadores residents a Espanya en el context de la COVID-19. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Institut Sindical de Treball Ambient i Salut (ISTAS), 19/05/2020

El consum de psicofàrmacs s'ha duplicat des de l'inici de la pandèmia entre la població assalariada. L’enquesta, encara oberta, apunta la gravetat de la situació. Els resultats també mostren com més d'un terç dels treballadors i treballadores declaren haver empitjorat el seu estat de salut.