Novetats Espai "COVID-19: situació sociolaboral" (i 20)

Aquí teniu les darreres novetats i actualitzacions que hem incorporat a l'espai COVID-19: situació sociolaboral: noves dades, noves mesures i subvencions, nou butlletí i nous articles i documents. I si voleu consultar tota la informació que conté cada apartat, hi podeu accedir, tot clicant en el títol!                                                                                                                                                                                                                                                              

Regulació d'ocupació

Regulació d'ocupació - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Actualització diària)

Mapes municipals ERTO – Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Darrera actualització 1/07)                                                                                                                                       

Atur

L’atur registrat augmenta en 5.107 persones al mes de juny” (Dades estatals i Dades per CCAA i províncies) – Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (Darrera actualització 02/07)   

”Al juny es modera l'intens increment de l'atur dels mesos precedents, +0,4% (1.870 persones més)”. Nota d'atur registrat. Juny 2020 - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Darrera actualització 02/07)

Fluxos de l'atur registrat. Juny 2020 - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Darrera actualització 02/07)

Atur per comarques i municipis. Juny 2020 - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Darrera actualització 02/07)                                                                                                  

Afiliació a la Seguretat Social

Al juny la Seguretat Social suma afiliats per segon mes consecutiu i registra una mitjana de 18.624.337” (Excel, PDF i documentació)– Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, 01/07/2020

“A Catalunya l'afiliació mitjana durant el juny ha crescut en 15.690 afiliacions (+0.5%) respecte de maig”. Nota d’afiliació a la Seguretat Social. Juny 2020 - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Darrera actualització 02/07)                                                                                                                                                                     

Contractació laboral

“La contractació laboral creix un 55% respecte del maig, però el balanç interanual segueix sent negatiu”. Nota de contractació laboral. Juny 2020 - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Darrera actualització 02/07)                                                                                                                                                                           

Conjuntura econòmica i laboral

Comerç

"L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha disminuït un 24,9% al maig del 2020 respecte a un any enrere”. Índex de vendes en grans superfícies. Maig 2020 - Idescat (Darrera actualització 01/07)   

"Les vendes en grans superfícies suavitzen la seva caiguda al maig". Índex de vendes en grans superfícies. Maig 2020- Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 01/07)

Turisme

"El flux de visitants internacionals per motius turístics ha estat nul el mes de maig, degut al tancament de les fronteres determinat per l'estat d'alarma. Per aquest motiu, les magnituds associades a aquests visitants són zero.". Turisme estranger i Despesa del turisme estranger - Idescat (Darrera actualització 02/07)

-

Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Com puc consultar l'estat de la meva prestació d’atur?, 02/07/2020

Com remetre la sol·licitud col·lectiva de prestacions d’atur per suspensió o reducció de jornada a conseqüència del COVID-19?, 01/07/2020

Pròrroga dels ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i de Força Major, 01/07/2020                                                                  

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Subvenció per contractar joves monitors/es i directors/es de lleure a jornada completa durant 6 mesos per associacions i empreses. Termini de sol·licitud: fins el 7 de juliol de 2020

-

Butlletí informatiu Nexus COVID-19 Núm. 13 - Servei de Teixit Productiu, Diputació de Barcelona (Darrera actualització 30/06)

-

Economia

Perspectives de l'economia mundial. FMI, juny 2020 (Vídeo i informe complet)

L'FMI actualitza les seves projeccions internacionals de l'economia i pronostica una disminució del 4,9% en la producció mundial en el 2020, seguida d'una recuperació del 5,4% en el 2021. Espanya i Italià són els països amb un resultat previst més desfavorable, amb una pèrdua del 12,8% en el 2020 i un repunt del 6,3% en el següent exercici.

Impacte de la crisi del COVID-19 en les comunitats autònomes. Funcas, juny 2020

Segons aquest informe, les comunitats autònomes més afectades per la crisi de la COVID-19 seran les Illes Balears, les Canàries, Catalunya i la Comunitat de Madrid, amb una caiguda esperada de l'11,3% en el 2020. La composició sectorial d’aquestes regions incideix en un impacte més sever respecte de la mitjana espanyola (-9,5%), atès al predomini del turisme, la indústria d’alt contingut tecnològic o les exportacions. L’afectació a cada comunitat autònoma es realitza a partir d’indicadors com el percentatge de persones treballadores afectades per acomiadaments i ERTO i la seva correlació amb el pes dels serveis més afectats per la pandèmia.