Actualitat: Presentacions Sessió i Taller Catàleg de Serveis 2021 - Servei de Mercat de Treball

Us adjuntem en pdf les presentacions de la Sessió i el Taller sobre el Catàleg de Serveis 2021 del Servei de Mercat de Treball: la sessió del dia 2 de febrer, que va consistir en una explicació en plenari de les prioritats i dels aspectes generals a tenir presents pel que fa al suport del Servei als projectes i serveis dels ens locals, oferint una visió panoràmica suficient respecte els tipus de suport disponibles. I el taller del dia 3 de febrer, on es va aprofundir en el coneixement de la finalitat, els requisits i els criteris de valoració específics de cada un dels recursos.