Actualitat: La Diputació de Barcelona concedeix els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de maig de 2021, ha aprovat la concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021. En total, s'aproven 3.829 ajuts i un import de 32,79 M€ per al suport dels serveis i les activitats locals.                                                                                                                                                                                                                                                      

Resolució parcial del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021

Relació d'ajuts aprovats

Us adjuntem també un pdf amb la relació d’ajuts aprovats del Servei de Mercat de Treball