Aprovació de la concessió dels ajuts i el règim regulador del recurs de Plans Locals d’ocupació 2022

El passat 24 de febrer la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la concessió dels ajuts i el règim regulador del recurs de Plans Locals d’ocupació, inclòs en la convocatòria de Catàleg 2022, dotat amb 15M € i destinat a tots els municipis de la província de Barcelona (310 municipis) amb l’objectiu de donar suport econòmic per al desenvolupament de programes locals d’ocupació orientats a promoure l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur, mitjançant tres modalitats de suport: plans locals d’ocupació, formació i ajuts a la contractació laboral.

L’execució de les actuacions d’aquest Pla es correspon amb el període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

Aquest recurs s’ha atorgat pel procediment de concessió directa amb concurrència, sense sol·licitud prèvia. A la presentació de l’acceptació expressa de la concessió, dins del termini establert fins al 31 de maig de 2022, s’efectuarà un pagament avançat del 100% de l’ajut concedit . En cas de no presentar l’acceptació dins del termini atorgat, la concessió s’entén acceptada tàcitament i s’abonarà el fons un cop justificades les despeses.

Adjuntem el llistat de la concessió dels ajuts i el dictamen d’aprovació del recurs de Plans Locals d'ocupació 2022.