Actualitat: La Diputació de Barcelona concedeix els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 d'abril de 2022, ha aprovat la concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022. En total, s'aproven 4.862 ajuts per un import de 49.52 M€ per al suport dels serveis i les activitats locals.                                                                                                                                                                                                                                         

Aprovació del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2022

Relació d'ajuts aprovats