Fons Documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 3r trimestre 2023

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades aquest darrer trimestre al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Els documents estan classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troben ubicats.                                                                                                                                                  

LLIBRES

Mercat de treball

Polítiques d'ocupació

Context social de les polítiques

Economia

ARTICLES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Economia 

                                                                                                                                                                                                                                               

LLIBRES

Mercat de treball

El reto de las vacantes en España. Madrid: CEPYME, 2023

El mercat laboral espanyol pateix un problema urgent per a les empreses: la dificultat per casar l'oferta i la demanda de feina. Aquesta característica del mercat laboral espanyol es torna especialment paradoxal si atenem que, juntament amb Grècia, Espanya és el país amb més taxa d'atur de la Unió Europea. En aquest desacoblament entre l'oferta i la demanda d'ocupació coincideixen causes demogràfiques, canvis culturals i socials i raons educatives.

Accés al document

Memòria socieconòmica i laboral de Catalunya 2022. Capítol III. Mercat de treball. Barcelona: Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, 2023

El CTESC ha presentat la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2022 en què reflecteix les seves consideracions en relació amb la situació econòmica, social i laboral de Catalunya. En aquesta publicació podreu llegir el capítol III dedicat al mercat de treball on s'analitza en profunditat del mercat laboral, tant quant a l'evolució de l'ocupació com les relacions laborals i les polítiques actives d'ocupació.

Accés al document

Digital Talent Overview 2023. Analizando el estado del talento digital. Barcelona: Mobile World Capital Barcelona, 2023

Aquest informe analitza l'evolució del talent digital a la ciutat de Barcelona en comparació amb altres ciutats europees. A Barcelona, durant el període 2018-2022 s'han generat 33.200 llocs de treball en el sector TIC i una de quatre ofertes de treball a la ciutat és digital. Així mateix, la presència de les dones ha passat del 22% al 28,7%. El salari mitjà del professional digital a la ciutat de Barcelona està situat en 46.940€. És la ciutat espanyola amb el salari mitjà TIC més alt, però se situa per sota de la mitjana de les ciutats europees analitzades.

Accés al document

Polítiques d'ocupació

Examen de las políticas de empleo en el mundo, 2023. Políticas macroeconómicas para la recuperación y la transformación estructural. Resumen ejecutivo. Ginebre: Organización Internacional del Trabajo, 2023

Segons l'informe presentat per l'OIT, les polítiques macroeconòmiques a nivell mundial han de reorientar-se cap a la plena ocupació i aconseguir que aquesta sigui de qualitat. Per superar els nous factors que afecten al món del treball, com la globalització, el canvi climàtic, els canvis demogràfics i la digitalització, l'informe destaca la importància de transformar estructuralment el mercat de treball de forma inclusiva amb polítiques macroeconòmiques que incloguin, entre altres, accions sectorials i amb perspectiva de gènere.

Accés al document

Context social de les polítiques

Desigualdad, mercado de Trabajo y redistribución. Madrid: Funcas, 2023

L'estudi analitza la desigualtat de la renda disponible al conjunt de la societat espanyola i determina que el nivell i evolució de la desigualtat estan relacionades amb els factors referits a les taxes d'activitat i l'ocupació. També assenyala que a Espanya la desigualtat es produeix sobretot en la part inferior de la distribució. Per aquest motiu, les polítiques públiques s'han d'adreçar a col·lectius com els aturats, ocupats amb baixa intensitat laboral, inactius involuntaris i jubilats amb pensions contributives o assistencials.

Accés al document

Economia

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2022. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2023

Aquest informe s'elabora anualment amb l'objectiu de difondre, de forma àgil i entenedora, els principals esdeveniments de la indústria catalana al llarg de l'any. Incorpora una anàlisi detallada dels vint-i-un sectors més importants.

Accés al document

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ARTICLES I PUBLICACIONS PERÍODIQUES

Mercat de treball

Análisis del desempleo de larga duración. Informe Desempleo Larga Duración número 171

Asempleo

Madrid, 2023

Accés al document

Retos Futuros del Mercado de Trabajo en España. Fedea Policy Paper 2023/05

Fedea Policy Paper

Madrid, 2023

Accés al document

Indicadors socioeconòmics i laborals. Setembre 2023. Número 184

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, 2023

Barcelona, 2023

Accés al document

Economia

Informe trimestral de conjuntura catalana. Juliol 2023

Cambra de Comerç de Barcelona

Barcelona, 2023

Accés al document