Recomanem: "Servicios Públicos de Empleo. Análisis y perspectivas"

Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía. Num. 93, 1er semestre, 2018.

L'objectiu d'aquest monogràfic és aportar informació pel debat i la reflexió al voltant dels Serveis Públics d'Ocupació, un tema que la revista Ekonomiaz decideix abordar atesa la importància de fomentar l'ocupació com a part del primer pilar del programa de govern de l'actual executiu basc, concretat en el compromís de "més i millor ocupació". Cadascun dels articles que conformen aquest número ens donen una imatge de la intermediació laboral, a més, des d'una perspectiva multidisciplinar, amb col·laboradors de l'àmbit del dret, l'economia, la psicologia o la pedagogia. Totes les contribucions estan basades en evidències que posen de manifest el paper que els SPO juguen al mercat de treball, tot assenyalant tant els aspectes positius com aquells que són susceptibles de millora.

Enllaç al PDF de la revista: http://www.euskadi.eus/web01-a2reveko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/downloadPDF?R01HNoPortal=true&idpubl=89&registro=1