Novetats Espai "COVID-19: situació sociolaboral" (i 19)

Aquí teniu les darreres novetats i actualitzacions que hem incorporat a l'espai COVID-19: situació sociolaboral: noves dades, noves mesures, nous articles i documents i nova normativa. I si voleu consultar tota la informació que ja conté, hi podeu accedir també, tot clicant en el nom dels diferents apartats!                                                                                                                                                                                                                                     

Regulació d'ocupació

Regulació d'ocupació - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Actualització diària)                                                                                                     

Conjuntura econòmica i laboral

Indústria

"L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 1,0% interanual a Catalunya al maig del 2020.". Índex de preus industrials. Maig 2020 – Idescat (Darrera actualització 25/06)

Comerç

“Les exportacions decreixen un 40,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2020”. Comerç amb l'estranger. Abril 2020 - Idescat, 29/06/2020 

“L'índex general de comerç al detall disminueix un 21,3% interanual a Catalunya al maig de 2020”. Índex de comerç al detall. Maig 2020 - Idescat, 26/06/2020 

“Al maig, el comerç al detall modera el seu descens”. Índex de comerç al detall. Maig 2020 - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Darrera actualització 26/06)   

Turisme

“El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 99,5% interanual a Catalunya al maig del 2020”. Estadística de l'activitat hotelera. Maig 2020 - Idescat, 26/06/2020 

“L'activitat hotelera es desploma un 99,5% respecte de maig de 2019”. Nota d’ocupació hotelera. Maig 2020 - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació  (Darrera actualització 25/06)

-

Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Publicada la pròrroga dels ERTO i de les ajudes a autònoms fins el 30 de setembre, 29/06/2020                                                                                    

Diputació de Barcelona

Impacte de la COVID-19 en l'Agenda 2030 a l'àmbit local (Infografia)

-

Marc jurídic

COVID-19 i RDLlei 24/2020: comentari crític d'urgència, Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Blog de Dret del Treball i de la Seguretat Social, 27/06/2020 

Una primera aproximació al RDLlei 24/2020, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. El Títol I del RDLlei (arts. 1 a 7) és el resultat de l’acord del diàleg social, el II Acord en Defensa de l’Ocupació assolit entre el Govern espanyol i els interlocutors socials.

-

Prefectura de l'Estat

Mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny, BOE 27/06/2020                                                                                                                                                                                                               

Unió Europea

Declaració per la prevenció i la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats o que poden estar exposats al SARS-CoV-2, Comissió Europea, Comissió Europea, Declaració 2020/C12/08, 26/06/2020