Recomanem: "Presente y futuro del trabajo"

Anuario IET de trabajo y relaciones laborales. Volum 5, 2018

L'objectiu de l'Anuari del 2018 està dedicat al Futur del Treball. La connexió entre el treball, el dret i les institucions socials ha estat un dels pilars de l'ordre social europeu després de la segona guerra mundial. Aquesta interrelació entre treball, dret i institucions de protecció social ha sostingut una forma d'intercanvi polític entre capital i treball: pau social i consens polític a canvi d'ocupació i benestar; la qual cosa ha permès una reducció de les desigualtats socials durant l'anomenada edat daurada del capitalisme o els trenta anys gloriosos que van des del 1950 fins el 1980. Després dels anys vuitanta s'ha iniciat un camí de flexibilització i precarització de l'ocupació. Avui el futur del treball es mostra incert per la flexibilització de l'ocupació, per la revolució tecnològica i pel deteriorament de les institucions de protecció social. Als darrers anys l'avenç de la digitalització sembla que produirà una forta reducció de l'ocupació, alhora que podria donar lloc a altres noves formes d'ocupació, així com noves professions. 

Enllaç al PDF de l'anuari: https://revistes.uab.cat/anuarioiet/issue/download/v5/5-5-pdf-es