Recomanem: "Trabajo, género y nuevas tecnologías: algunas consideraciones"

Romero Burillo, Ana María. "Trabajo, género y nuevas tecnologías: algunas consideraciones", a Iuslabor, núm. 1, 2019, pàgs. 210-232.

Aquest treball analitza des d'una perspectiva de gènere l'impacte de les NTIC en aspectes vinculats a les 3 fases principals del desenvolupament de la relació laboral: en primer lloc, a la fase d'accés al mercat de treball, tot realitzant una anàlisi de la incidència que tenen les NTIC a la intermediació privada i, concretament, l'ús que es fa de les plataformes digitals des d'una perspectiva de gènere; en segon lloc, a la fase de permanència de la relació de treball, amb l'anàlisi dels avantatges i inconvenients que pot oferir el teletreball a l'hora de conciliar la vida personal familiar i laboral; i, en tercer lloc, a la fase d'extinció del contracte de treball, amb l'estudi del paper que poden jugar els nous sistemes de comunicació en supòsits d'assetjament sexual i per raó de sexe a l'entorn laboral.

Enllaç al número de la revista a Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/520193
Enllaç al PDF de l'article: https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/download/10.31009-IUSLabor.2019.i01.04/446348