Recomanem: "El impacto de la crisis económica (2008-2013) sobre el perfil de los nuevos trabajadores autónomos..."

Torres Marín, Alfonso Jesús; González Rodrigo, Elena; Bordonado Bermejo, María Julia. "El impacto de la crisis económica (2008-2013) sobre el perfil de los nuevos trabajadores autónomos según su nacionalidad: una aproximación a través de la muestra continua de vidas laborales", a REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, vol. 131, 2019, pàgs. 9-31.

Durant els darrers anys l'autoocupació ha guanyat força com a element generador d'ocupació a la Unió Europea, tot passant de ser una solució a l'atur a estar vinculat a projectes empresarials dinàmics, innovadors i generadors de llocs de treball. L'autoocupació pot considerar-se com un dels indicadors rellevants d'emprenedoria, i és per això que l'anàlisi de les seves característiques i la seva evolució en relació amb el cicle econòmic al nostre país és tan important. En moltes ocasions l'autònom constitueix la llavor de l'emprenedoria. Des de finals del 2008 l'economia espanyola va ser testimoni del dramàtic deteriorament de tots els indicadors econòmics. Es va passar d'un escenari en el qual tant sols uns mesos abans les dades d'inversió i consum de les economies semblaven reflectir una situació feliç, a una recessió de dimensions properes a la del 1929. Les conseqüències s'han deixat notar tant en els treballadors per compte d'altri com en aquells per compte propi. L'objectiu principal d'aquesta recerca és constatar la hipòtesi segons la qual la crisi econòmica ha estat acompanyada per canvis rellevants en el perfil del nou autònom a Espanya en el període comprès entre el 2008 i el 2013. En segon lloc, es posa de manifest l'impacte que va tenir per a les diverses nacionalitats que configuraven el col·lectiu de nous autònoms. Per a realitzar aquesta anàlisi s'ha utilitzat, com a font fonamental, tot i que no exclusiva, la informació continguda a la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) dels anys 2008 i 2013, que es corresponen amb el darrer any del període expansiu i recessiu, respectivament. 

Enllaç al número sencer de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/issue/view/3469
Enllaç al PDF de l'article: https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/63559/4564456549407