Recomanem: "Cuadernos de Relaciones Laborales. Monográfico: Después de la tormenta..."

"Monográfico: Después de la tormenta: balance de las reformas laborales de la crisis (2010-2019)". Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 40 Núm. 1 (2022).

El present monogràfic comprèn cinc estudis d'interès jurídic i laboral amb un nexe en comú d'anàlisi sobre la producció normativa i la seva interpretació jurisprudencial en matèria laboral corresponent al període històric que recórre la segona dècada del segle actual. Un procés de creació de normes marcat per les reformes sorgides arran de la crisi financera que esdevingué immediatament crisi del deute sobirà en el cicle de canvis legislatius 2010-2013. El desplegament dels efectes d'aquestes intenses modificacions normatives es va efectuar al llarg dels anys successius, en un context de fallida del sistema bipartidista que havia caracteritzat el panorama polític espanyol. Recórrer aquesta dècada des del present permet destacar quines eren les línies mestres que sostenien aquelles reformes regressives del cicle 2010-2013, les quals van imposar un marc institucional degradador de drets, ancorat fonamentalment en la retallada de despesa social i en la devaluació salarial d'un treball cada cop més precaritzat.

Enllaç al número de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/3950