Recomanem: "Cuadernos de Relaciones Laborales. Monográfico: Empleo, edad y género..."

"Monográfico: Empleo, edad y género: el impacto de las reformas y el necesario debate sobre el futuro de las relaciones laborales". Cuadernos de Relaciones Laborales. Volum 38, núm. 1, 2020.

Des de la darrera crisi econòmica s'han generat un seguit de canvis i reformes que han incidit de forma directa en aspectes essencials del sistema espanyol de relacions laborals, tot aprofundint i fent més grans febleses preexistents. És així com, un cop més, l'impacte de la crisi ha estat especialment punyent entre col·lectius que ja presentaven especial vulnerabilitat en el mercat laboral, que s'ha mantingut malgrat la tímida recuperació econòmica. L'estudi de factors com l'edat i el gènere permet identificar les febleses estructurals del mercat laboral espanyol i proposar una anàlisi en la qual el dret del treball pot funcionar com una eina essencial per a la reconfiguració, de forma necessària i urgentment inclusiva, del nexe entre ciutadania i treball.

Enllaç al número de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/3591