Convocatòria - Subvencions del Programa Treball i Formació adreçades a persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció - destinades a administracions locals (Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol)

Termini de sol·licituds: del 7 d'agost fins al 18 de setembre de 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6929/1438707.pdf