Normativa - Convocatòria d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 2016 - XGL 2016-2019 (BOPB 11/05/2016)

Publicat l'anunci relatiu a la resolució de la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de serveis d'enguany, dins el Pla de "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

En l'àmbit de les polítiques de mercat de treball, aquest Catàleg presenta una oferta relativa a:

 • Estructures
  • Suport a les infraestructures consistents en dispositius locals d'intermediació laboral (serveis locals d'ocupació i oficines tècniques laborals).
 • Projectes singulars
  • Col·laboració públicoprivada
  • Persones amb especials dificultats d'inserció
  • Orientació per competències
 • Capacitació
  • Recull d'activitats (persones i empreses)
 • Diagnosi
  • Indicadors bàsics del mercat de treball

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&05/022016007694.pdf&1