Novetats Espai "COVID-19: situació sociolaboral" (i 6)

Seguim compartint informació i recursos que esperem us siguin d'utilitat i interés! Tot seguit, us presentem els darrers continguts que hem incorporat als diferents apartats de l'espai COVID-19: situació sociolaboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  • Dades                                                                                                                                                                                                                        

Enquesta de Població Activa

Taules resum de resultats de l'EPA. 1r trimestre 2020 – Observatori del Treball i Model Productiu, 28/04/2020

"Descens de 27.000 persones ocupades en el primer trimestre (-0,8%), el més intens des de 2015". Nota sobre els resultats de l’EPA. 1r trimestre 2020 – Observatori del Treball i Model Productiu, 29/04/2020

"Les activitats immobiliàries, professionals i tècniques són les que més ocupació han perdut en el primer trimestre (9.300 menys)". Nota sobre els resultats de l’EPA a nivell sectorial. 1r trimestre 2020 – Observatori del Treball i Model Productiu, 4/05/2020

-

Regulació d’ocupació

Regulació d'ocupació – Observatori del Treball i Model Productiu (Actualització permanent)                                                                                              

Atur registrat

Atur per comarques i municipis. Abril 2020 – Observatori del Treball i Model Productiu, 5/05/2020 

"Creixement rècord d'atur en el mes d'abril, un 12,2% més (50.763 persones més)". Nota d'atur registrat. Abril 2020 – Observatori del Treball i Model Productiu, 5/05/2020                                                                                                  

Afiliacions a la Seguretat Social

"Durant l’abril, s'han perdut 89.841 afiliacions a la Seguretat Social de mitjana". Nota d'afiliació a la Seguretat Social. Abril 2020 – Observatori del Treball i Model Productiu, 5/05/2020                                                                            

Contractació laboral

"A l'abril se signen 94.855 contractes de treball, enfront els 268.867 d'un any abans (-64,7%). Nota de contractació laboral. Abril 2020 – Observatori del Treball i Model Productiu, 5/05/2020                                                                                        

Territoris i dades

Anàlisi de l’impacte econòmic de la covid-19 al Garraf, Agència de desenvolupament Node Garraf         

 -

  • Webs institucionals (mesures i ajuts)                                                                                                                                                      ​

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)                                                    

Preguntes freqüents adreçades a les entitats col·laboradores sobre les polítiques d‘ocupació davant la crisi del COVID-19                                                        

Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Subsidi de desocupació extraordinari per manca d’activitat per a persones empleades de la llar 

Subsidi de desocupació excepcional per finalització de contracte temporal

Preguntes freqüents per a treballadors davant el COVID-19                                                                                                                                                

Fundació Estatal per la Formació en l’Ocupació (FUNDAE)

Mesures extraordinaries per fer front a l’impacte del COVID-19 en materia de formació professional per a l’ocupació                                                               

-

  • Articles i documents

Covid-19 i desigualtat de gènere a Espanya, Claudia Hupkau, EsadeEcPol, 24/04/2020                                                                                                      

  • Normativa

Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Procediment per a la tramitació de les sol·licituds del subsidi extraordinari per manca d’activitat per a les persones empleades de la llar, Resolució de 30 d’abril, BOE de 4/05/2020 

Procediment per a la tramitació de les sol·licituds del subsidi excepcional per finalització de contracte, Resolució d’1 de maig, BOE de 4/05/2020                                                                                                                                                                                                                                                       

Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Renda garantida de ciutadania, Decret 55/2020 de 28 d’abril, DOGC 30/04/2020                                                                                                               

Ministeri d'Igualtat, Seguretat Social i Migracions

Activitats econòmiques que podran acollir-se a la moratòria en el pagament de cotitzacions socials, Ordre ISM/371/2020 de 24 d’abril, BOE 28/04/2020