Novetats Espai "COVID-19: situació sociolaboral" (i 17)

Aquí teniu les darreres novetats i actualitzacions que hem incorporat a l'espai COVID-19: situació sociolaboral: noves dades, mesures, nous articles i documents i nova normativa. I si voleu consultar tota la informació que ja conté, hi podeu accedir també, tot clicant en el nom dels diferents apartats!                                                                                                                                                                                                                                                                      

  • Dades

Regulació d'ocupació

Regulació d'ocupació - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Actualització diària)                                                                                                                                      

Afiliacions a la Seguretat Social

“El nombre d'afiliats a la Seguretat Social creix un 0,3% aquest mes de maig”. Evolució d'afiliacions a la Seguretat Social a la demarcació de Barcelona, comarques i municipis. 31 de Maig 2020 - Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona (Darrera actualització 12/06)

Ofertes de llocs de treball 

Ofertes de llocs de treball. Maig 2020 (Pdf i Excel) - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Darrera actualització 12/06)

-                                                                                                                     

  • Webs institucionals

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a professionals de la cultura.  Termini de sol·licitud: del 15 de juny fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació.

Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil. Termini de sol·licitud: de l'11 de juny al 15 de setembre de 2020

Ajuts per fomentar la contractació de treballadores de les cures i la llar en situació d'irregularitat, 12/06/2020

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerables. Termini de sol·licitud: fins al 30 de setembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                

Departament d'Empresa i Coneixement

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 per fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors/ores amb contracte indefinit, 12/06/2020 

-

  • Articles i documents

Economia

Aspectes econòmics de la crisi del COVID-19. Butlletí de seguiment núm. 3. Fedea (Darrera actualització 05/06)

Aquesta nova edició del butlletí de seguiment de la crisi de la COVID-19 de Fedea ofereix una bateria d’indicadors dels efectes de la pandènia sobre l’activitat econòmica i una anàlisi tant de les darreres mesures implementades per mitigar els seus efectes (l’Ingrés Mínim Vital) com, de la situació del mercat de treball, sobre la qual es destaca el fet que es produeixen diferències territorials en l'evolució de l'afiliació en funció de la data d'accés a les diferents fases de transició cap a la nova normalitat.                                                                                                                                                                                   

Marc jurídic

​COVID-19 i mesures sociolaborals: "refosa" RDLlei 6 a 21/20, Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Blog de Dret del Treball i de la Seguretat Social (Darrera actualització 11/06)                                                                                                                                                                                                                 

Condicions de vida

Joventut, COVID-19 i desigualtats. Situació actual i prospectiva. Agència Catalana de la Joventut

Aquest informe detecta les principals afectacions de la pandèmia en les persones joves a Catalunya i assenyala els reptes de la intervenció per tal de millorar la seva. Concretament, la informació disponible permet constatar que, malgrat el col·lectiu jove ha tingut una baixa afectació pel que fa als contagis i la mortalitat, és un dels més afectats per l’impacte de la pandèmia en l’àmbit educatiu o del treball, i que previsiblement continuarà sent-ho en els propers mesos.

-

  • Normativa

Prefectura de l'Estat 

Mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial Decret-llei 21/2020 de 9 de juny, BOE 10/06/2020