Fons Documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 2n semestre 2021

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades aquest darrer semestre al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Els documents estan classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troben ubicats.                                                                                                                                                                

LLIBRES

Mercat de treball

Organització del treball i relacions laborals

Desenvolupament local

Economia

ARTICLES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Organització del treball i relacions laborals

Desenvolupament local

Economia                                                                                                                                                                                                                                 

LLIBRES

Mercat de treball

Anuario del Mercado de Trabajo 2021. Madrid: The Adecco Group, 2021.

Adecco publica el seu anuari de la situació del mercat de treball a Espanya i els canvis que ha produït la crisi de la COVID-19 en els principals indicadors laborals. Es registra una disminució de l'ocupació a gairebé totes les activitats, especialment a l'hostaleria (-16,5%), davant de l'augment registrat en l'educació i la salut (+1,2%) i en les administracions públiques (+0,7%).

Accés al document

El mercado de trabajo para los jóvenes: en busca del pleno empleo en 2030. Madrid: ManpowerGroup, 2021.

L'estudi diu que si es fomenta la mobilitat de les persones joves en el mercat de treball, l'ocupació podria créixer l'1,9% de forma interanual fins al 2030. L'impuls de la mobilitat fa referència a la reorientació d'estudis (increment de persones graduades en FP), la mobilitat territorial entre comunitats autònomes i la mobilitat d'edat. Amb la promoció de diferents graus de mobilitat, la taxa d'atur podria situar-se entre el 5% i el 16,5% en el 2030.

Accés al document

Coste de oportunidad de la brecha de género en la discapacidad. Madrid: Closingap, 2021.

L'informe examina la bretxa de gènere en el mercat de treball de les persones amb discapacitat i el cost d'oportunitat que suposa el dèficit de participació laboral del col·lectiu. Les dades del document suggereixen que la bretxa en les taxes d'activitat, ocupació i d'atur es relacionen amb la condició de discapacitat i no amb el gènere, atès que la participació en el mercat de treball i la incidència de l’atur és similar entre els homes i les dones amb discapacitat. L'informe sí que detecta una afectació més elevada de la temporalitat i la parcialitat en les dones amb discapacitat, davant dels homes del col·lectiu.

Accés al document

Jóvenes con discapacidad: motor de futuro. 6a edición. Madrid: Fundación Adecco, 2021.

La crisi afecta intensament els i les joves amb discapacitat i les seves perspectives professionals. La desocupació entre aquest col·lectiu puja fins el 16%, el creixement més elevat en tots els grups d'edat.

                                                                                                                                 Accés al document

Digital talent overview 2021. Analizando el estado del talento digital. Barcelona: Barcelona Digital Talent, 2021.

Segons el document, el sector TIC va generar 14.700 nous llocs de treball i va arribar als 129.000 professionals a finals d'any, valor que suposa un increment interanual del 12,8%. Pel que fa al salari brut mitjà de les professions digitals a Barcelona, es va situar en els 37.692 €, superant en gairebé 7.000 € la mitjana retributiva de la demarcació. Tot i que l'alumnat graduat en estudis digitals en el 2020 es va incrementar un 5% a les universitats catalanes i un 20,5% en estudis d'FP, només un 7% de les matrícules corresponen al col·lectiu femení.

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

La precariedad laboral en España. Una doble perspectiva. Madrid: Confederación Sindical de CCOO, 2021

L'Institut d'Economia Internacional de la Universitat d'Alacant i el Gabinet Econòmic de CCOO han publicat un estudi que explora la precarietat laboral a Espanya. L'Índex de precarietat mostra que el 48% de les persones assalariades són precàries, malgrat que la incidència és més elevada en els joves (75%), en les persones estrangeres (67%) i en les dones (54%).

Accés al document

La conciliació en temps de pandèmia: treball domèstic, treballs de cures i teletreball. Barcelona: Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, 2021.

La Secció de Psicologia de les dones, gèneres i diversitats del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) ha publicat aquesta guia que analitza els efectes de la pandèmia de la covid-19, com estem vivint aquesta crisi i com ens en podem sortir amb una millor qualitat de vida.

                                                                                                                                    Accés al document

El temps de treball: canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius. Barcelona: CTESC, 2021

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha presentat un informe que subratlla la necessitat d'afavorir l'organització del treball flexible i per objectius i la regulació del dret a la desconnexió digital en els convenis col·lectius. Arran de la pandèmia, el document recomana la capacitació digital de les persones treballadores per reduir la bretxa digital, juntament amb l'impuls del teletreball en la negociació col·lectiva.

Accés al document

Desenvolupament local

Estudio comparado: la gobernanza territorial del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Madrid: LLYC / Diputació de Barcelona, 2021.

Aquest estudi comparat, desenvolupat per LLYC amb el lideratge de la Diputació de Barcelona, ens ensenya les bones pràctiques i posa de manifest els reptes comuns que a dia d'avui comparteixen les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals de cara a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

                                                                                                                           Accés al document

Economia

Economía y Cultura. Una mirada hacia el futuro. Madrid: Funcas, 2021.

Funcas descriu en aquest llibre la situació de les activitats culturals i analitza la seva contribució a l'economia, a l'ocupació i al benestar individual i social. El conjunt d'activitats econòmiques creatives i les vinculades a la propietat intel·lectual van generar de mitjana el 3,3% del PIB espanyol en el període 2015-2018. En referència al mercat de treball, aquestes activitats donaven feina a 652 mil persones en el quart trimestre del 2020, xifra que suposa el 3,5% de la força de treball total.

Accés al document

Informe econòmic local de la Província de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2021.

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut d'Economia de Barcelona de la UB, ha elaborat un any més l'Informe Econòmic Local de la província de Barcelona, que enguany analitza les conseqüències econòmiques provocades arran de la Covid-19 durant l'any 2020, i fa un avanç de les dades econòmiques dels tres primers trimestres de 2021.

Accés al document

ARTICLES I PUBLICACIONS PERÍODIQUES

Organització del treball i relacions laborals

Anuario IET de trabajo y relaciones laborales número 94 volumen 7 pág. 71-78 - Nuevas formas de empleo y transformaciones del trabajo

Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona, 2021

Accés al document

Desenvolupament local

El desenvolupament econòmic i territorial. Un enfocament alternatiu davant els reptes i les oportunitats en nous contextos

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Barcelona 2021

Accés al document

Economia

Revista de Economía ICE. Información Comercial Española núm. 919 marzo – abril 2021 – España frente al reto industrial

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Madrid, 2021

Accés al document

Previsiones para la economía española 2021-2022

Funcas

Madrid, 2021

Accés al document

Previsions Macroeconòmiques. Escenari macroeconòmic de Catalunya 2021-2022

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 2021

Accés al document

Informe trimestral de conjuntura catalana. Octubre 2021

Cambra de Comerç de Barcelona

Barcelona, 2021

Accés al document