Fons Documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 1r semestre 2022

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades aquest darrer semestre al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Els documents estan classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troben ubicats.                                                                                                                                                         

LLIBRES

Mercat de treball

Polítiques d'ocupació

Organització del treball i relacions laborals

Economia

Context social de les polítiques

ARTICLES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Organització del treball i relacions laborals

Economia                                                                                                                                                                                                                                 

LLIBRES

Mercat de treball

Anuario del Mercado de Trabajo 2022. Madrid: The Adecco Group, 2022.

Adecco publica el seu anuari de la situació del mercat de treball a Espanya oferint una visió panoràmica de la situació de l'ocupació i dels recursos humans en el 2021. El document avalua els principals indicadors relacionats amb la població, l'economia, el mercat de treball, la Seguretat Social i els salaris. 

Accés al document

Empleos y competencias del futuro en España. Madrid: COTEC, 2022

L'estudi examina la relació entre el nivell de qualificació, les competències i la demanda de professionals del mercat laboral espanyol entre el 1997 i el 2019. Una de les principals conclusions és que el 24% de l'ocupació masculina a Espanya treballa en una professió considerada en declivi a conseqüència de l'elevat risc d'automatització, mentre que només el 10% de les dones treballadores es troba en la mateixa situació.

Accés al document

Empleabilidad y talento digital. Madrid: Fundación Vass, 2022

L'informe investiga el dèficit de talent digital a Espanya i la relació entre la demanda de professionals de la informàtica i el volum de persones graduades amb aquests estudis. El dèficit s'explica principalment per l'escassetat de talent especialitzat. El 48,5% de les contractacions provenen d'altres carreres, com ara telecomunicacions, física, matemàtiques o altres branques d'enginyeria, que mitiguen el dèficit de titulats i titulades en enginyeria informàtica. Aquest panorama s'agreuja per la infrarepresentació de les dones, que només suposen el 16% de les estudiants.

Accés al document

Digital Talent Overview 2022. Analitzant l'estat del talent digital.Barcelona: Barcelona Digital Talent, 2022

Informe anual que recull l'evolució de la bretxa de talent digital a Europa, Catalunya i Barcelona. De la mà de representants i líders de l'ecosistema digital descobrirem com la tecnologia està avançant i requereix de nou talent digital per a respondre a les demandes del mercat així com a la transformació de la societat. Una dada rellevant de l'informe és que en l'últim any la demanda de talent digital s'ha incrementat un 40% mentre que l'oferta de professionals digitals disponibles en el mercat només ha ascendit a un 11%.

Accés al document             

El futuro del colectivo universitario: calidad del empleo y competencias. Informe 2022/1. Bilbao: iseak, 2022

La Iniciativa d'Anàlisi i Coneixement Socioeconòmic (Iseak) estudia en un informe la situació laboral de l'alumnat universitari a Espanya cinc anys després de la seva graduació. El 92% de les persones graduades en enginyeria i arquitectura i el 91% de les de ciències de la salut es troben ocupades, mentre que el percentatge de l'alumnat amb estudis en arts i humanitats és del 75%. Pel que fa als salaris, el 44% amb estudis d'enginyeria o arquitectura i el 29% de l'àmbit de les ciències de la salut superen els 2.000€ mensuals.

Accés al document

Polítiques d'ocupació

Políticas activas e instrumentos de desarrollo del empleo. 2ª edición.  Barcelona: Institut Cerdà, 2022

L'Informe elaborat per l'Institut Cerdà recomana que les administracions publiquin un cop l'any i amb data anunciada, les dades sobre l'impacte de les polítiques actives d'ocupació, i que ho facin de forma sistemàtica, homogeneïtzant la terminologia d'aquestes polítiques a les diferents autonomies.   

Accés al document

Formació i competències a Catalunya i Espanya. Una comparativa amb Europa. Barcelona: Pimec, 2021

L'estudi de Pimec posa en relleu el desequilibri que es produeix entre el nivell de la formació rebuda de l'ocupació i els requeriments competencials del mercat de treball, que suggereixen la necessitat de potenciar la formació de nivell mitjà. En el conjunt de la zona euro, el nivell de qualificació predominant de l'ocupació és el mitjà (44,5%), per damunt del pes dels estudis superiors (37,6%), apropant-se als nivells de qualificació laborals demandats per les empreses.

Accés al document

Llibre blanc de la digitalització dels serveis de formació estable de Barcelona Activa. Barcelona: Barcelona Activa, 2021

Barcelona Activa exposa com transferir el coneixement i implementar nous models de formació digital. La publicació té com a objectiu donar a conèixer quines són les millors opcions en quant a cursos online i què cal evitar i impulsar. També fa balanç dels encerts i errors comesos i posa en relleu la innovació en la formació en línia, la millora contínua i la sostenibilitat dels serveis.

Accés al document

Informe Formació Professional a Catalunya. Dades administratives cursos acadèmics 2015 – 2019. Barcelona: UIC Barcelona, 2022

L'estudi investiga la situació de la formació professional a Catalunya a partir de les dades administratives dels cursos 2015 al 2019. El document ressalta que la probabilitat de completar la formació augmenta un 12% en el cas de les dones i alerta sobre la persistent segregació de gènere per camps d'estudi, considerant la predominança femenina en estudis socials i la masculina en els àmbits tècnics i d'informàtica. També s'inclouen els resultats d'una enquesta a empreses sociosanitàries i tecnològiques que identifiquen les ocupacions amb millors perspectives laborals en el 2030.

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Presència de dones en consells d'administració i càrrecs directius a les empreses de Catalunya. Dades 2021. Barcelona: odee, 2022

Segons l'Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, en el 2021 només el 12% de les empreses de Catalunya subjectes a la Llei d'igualtat de tracte i d'oportunitats arriben a la proporció mínima del 40% de dones en els consells d'administració requerida per la normativa. Per grandària empresarial, les dones arriben a la representació mínima que indica la llei en el 17,2% de les empreses que ocupen a més de 250 persones i en el 16% de les que tenen una dimensió d'entre 50 i 250 persones.

Accés al document

Economia

Previsions Macroeconòmiques. Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2022 i 2023. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2022

Les previsions pronostiquen un creixement del PIB del 4,9% per l'any 2022 i del 2,9% l'any 2023, xifres afectades per la situació geopolítica i la persistència de les pressions inflacionistes. Els factors que podrien mitigar parcialment aquests riscos negatius són la recuperació del turisme estranger, l'acceleració en el desplegament dels fons Next Generation EU i la implementació de mesures per mitigar la crisi energètica. En relació amb la conjuntura laboral, s'espera un increment de l'ocupació del 2,5% en el 2022 i de l'1,4% en el 2023.

Accés al document

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2021. Madrid: Consejo Económico y Social, 2022

La memòria analitza de manera consensuada entre empresaris, sindicats i societat civil organitzada, la situació sociolaboral de l'economia espanyola. La memòria està estructurada en tres capítols: panorama econòmic, ocupació i relacions laborals, qualitat de vida i protecció i inclusió social.  També ressalta els fons europeus com a clau per transformar el model productiu i millorar la qualitat de l'ocupació.

Accés al document

Context social de les polítiques

Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. Resultats de l'enquesta sobre integració i necessitats socials 2021. Madrid: Fundación Foessa, 2022

La Fundació FOESSA examina els condicionants de l'exclusió després dels primers dos anys de pandèmia. Els resultats mostren que els indicadors vinculats a l'exclusió laboral són els que més s'han deteriorat, perquè la població exclosa per factors laborals passa del 10,4% en el 2018 al 26,5% en el 2021. D'entre les persones amb feina, el 4,7% es troba en situació de pobresa severa en el 2021, xifra que s'eleva al 49,5% d'entre les persones aturades i al 63,3% d'entre les aturades de llarga duració.

Accés al document

ARTICLES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Revista Econòmica de Catalunya. Núm. 85. El futur del treball

Col·legi d'Economistes de Catalunya

Barcelona, 2022

Accés al document

Observatorio de la OIT sobre el Mercado de Trabajo. Novena edición

Organización Internacional del Trabajo

Madrid, 2022

Accés al document

Observatorio del Mercado de Trabajo. Febrero 2022

Instituto EY-Sagardoy

Madrid, 2022

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. Número 10-1 -  ¿Es el teletrabajo una fórmula de conciliación de la vida personal, familiar y laboral?

ADAPT University Press

Madrid, 2022

Accés al document

Economia

Informe anual de l'economia catalana 2021

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 2022

Accés al document

Informe trimestral de conjuntura catalana. Abril 2022

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 2022

Accés al document