Recomanem: "A propósito de la inserción laboral. Implicaciones de las nuevas políticas de empleo para el Trabajo Social"

Font Redolad, Judit. "A propósito de la inserción laboral. Implicaciones de las nuevas políticas de empleo para el Trabajo Social". Cuadernos de Trabajo Social. Vol. 28-1 (2015) 61-68.

Aquest article té com a objectiu comprendre les implicacions per al Treball Social dels nous discursos i estratègies d'intevenció que envolten les polítiques d'ocupació a l'Estat espanyol. Així mateix, presenta una anàlisi dels conflictes, derivats de les orientacions ideològiques que acompanyen els protocols d'intervenció dels professionals. En aquesta línia, té per objecte revisar la construcció del discurs que inunda les polítiques d'ocupació des de la la mirada del Treball Social, i aprofundir en les repercussions d'aquests discursos en la intervenció professional. Per a fer-ho, es proposa una anàlisi qualitativa derivada de l'estudi documental, l'obervació directa i la relació amb professionals i usuaris de l'àmbit de la orientació per a l'ocupació. Finalment, presenta algunes propostes que pretenen contribuir a la millora de l'atenció dels usuaris dels serveis d'orientació i dur l'estudi de la desocupació a l'anàlisi de l'estructura social i no tant a la problematització de les realitats individuals.

Enllaç al número de la revistahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/issue/view/2759/showToc

Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/download/45253/46002