Recomanem: "El Distrito 22@Barcelona como elemento de relocalización de las empresas en la ciudad..."

Paül i Agustí, Daniel. "El Distrito 22@Barcelona como elemento de relocalización de las empresas en la ciudad. Un análisis de las antiguas y las nuevas ubicaciones de les sedes empresariales", a Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 74, 2017, pàgs. 185-203.

L'anàlisi de les repercusions d'una transformació urbana acostuma a centrar-se en el propi espai transformat. Tanmateix, els efectes poden ser més amplis i incloure tota la ciutat. La investigació analitza les repercusions generades a la ciutat de Barcelona pel procés de trasllat de les diverses companyies vers el districte tecnològic 22@Barcelona. Els resultats apunten que la majoria d'empreses s'hi ha traslladat des d'altres àrees de la ciutat, i que l'arribada de noves companyies d'altres contextos ha estat extremadament limitada. En aquest sentit, el nou districte ha contribuït més a una relocalització dins Barcelona que no pas a un enfortiment del seu teixit econòmic. Igualment, la relocalització ha contribuït a generar efectes en altres àrees de la ciutat, com la pèrdua de llocs de treball en alguns barris o una certa turistificació del centre històric.

Enllaç al número de la revista a Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/466847
Enllaç al PDF de l'article: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6093673.pdf