Recomanem: "Engagement y/o intensificación del trabajo ¿opción y/o obligación?..."

Pérez Zapata, Óscar; Álvarez Hernández, Gloria; Castaño Collado, Cecilia. "Engagement y/o intensificación del trabajo ¿opción y/o obligación?: «Si no haces lo que te gusta, te tiene que gustar lo que haces»", a Política y Sociedad, vol. 54, núm. 3, 2017, pàgs. 711-736.

L'engagement en el treball s'ha convertit en el nou one-best-way organitzatiu: Passió i esforç discrecional que garantiria la productivitat per als empleadors i el benestar per als empleats. Aquest és el renovat plantejament dels discursos del management que justifica l'objectiu general dels autors d'aprofundir a les potencials contradiccions del mateix. L'article es recolza en el treball de camp qualitatiu realitzat a la subsidiària espanyola d'una multinacional nord-americana líder del sector TIC, en la qual la dedicació al treball i la passió estructuren els discursos dels professionals i comandaments entrevistats. La passió emergeix com una característica essencial d'una dedicació al treball que es justifica com el resultat de decisions personals i voluntàries, malgrat els seus riscos en l'àmbit de la conciliació i la salut, i altres contradiccions dels entrevistats. Tanmateix, una anàlisi crítica del discurs suggereix que la passió, més que una opció voluntària i/o un objectiu en sí mateix, sembla emergir com una insidiosa obligació, un mitjà per a sostenir la intensificació del treball. L'article suggereix l'emergència d'una sofisticació dels mecanismes de control normatius/culturals, en línia amb allò que la literatura internacional denomina mecanismes neonormatius que, com els seus predecessors, es recolzen en processos de subjectivació que actuen a nivell identitari. 

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/issue/view/3179/showToc
Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/52176/52324