Novetats Espai "COVID-19: situació sociolaboral" (i 12)

Aquí teniu les darreres novetats i actualitzacions que hem incorporat a l'espai COVID-19: situació sociolaboral: noves dades, noves mesures, nou butlletí, nous articles i documents i nova normativa. I si voleu consultar tota la informació que ja conté, hi podeu accedir també, tot clicant en el nom dels diferents apartats!                                                                                                                                                                                                                                            

Regulació d'ocupació

Regulació d'ocupació, Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Actualització permament)

Tots els municipis catalans que escapen dels ERTO són micropobles” (Mapa municipal), Universitat de Lleida, 18/05/2020

“Els ERTOs a la província pugen un 1,2% els darrers 15 dies”. Informe d'evolució dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) a la demarcació de Barcelona i les seves comarques i municipis, Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic - Diputació de Barcelona (Darrera actualització 21/05)                                                    

Conjuntura econòmica i laboral 

“Menor impacte de la crisi sanitària en el mercat de treball del sector agroalimentari que en el total de l'economia”. Fragments de coneixement. Situació del sector agroalimentari, Observatori del Mercat de Treball i Ocupació, 22/05/2020 

“A l'abril han arribat a Catalunya 5.700 passatgers per via aèria, enfront els 1,8 milions de l'abril de 2019”. Turisme. Nota de passatgers de vols internacionals, Observatori del Mercat de Treball i Ocupació, 22/05/2020

Territoris i dades

“Nou augment de demandes d’ocupació i caiguda de l’afiliació a l’abril”. Informe de seguiment de mercat de treball COVID-19, abril 2020, Consell Comarcal del Baix Llobregat (Informe complet)

-

Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Convenis SEPE amb entitats financeres per l’avançament de prestacions d’atur, 21/05/20

-

Butlletí de seguimient dels aspectes econòmics de la crisi del COVID-19. Núm 2, Fedea, (Darrera actualització 25/05)

-

Mercat de treball

L'ecologització del sector del transport a l'etapa de recuperació després de la COVID-19 podria propiciar la creació de 15 milions de llocs de treball en tot el món”, Organització Internacional del Treball (OIT), 19/05/2020 (Informe complet en anglès

Un informe de l’OIT estima que es podrien crear 10 milions de nous llocs de treball en tot el món (2,9 milions d’ells a la regió de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa - CEPE), si el 50% dels vehicles fabricats fossin elèctrics. D’altra banda, se’n podrien crear quasi 5 milions més, (2,5 milions a la regió de la CEPE), si s’estimulés l'ús del transport públic, tot doblant-ne la inversió i apostant per la seva gratuïtat.                                                                

Polítiques actives d'ocupació

Ocupacions més vulnerables a la COVID-19. Una anàlisi de la Unió Europea, Banc Mundial, 11/05/2020 

El Banc Mundial ha presentat un estudi que examina el nivell d'exposició del mercat de treball europeu a la COVID-19. D'acord amb els resultats, el 30% de les ocupacions a Europa estan en risc, ja que es classifiquen en sectors no essencials que no es poden realitzar mitjançant teletreball. El document avalua la viabilitat de cada ocupació a desenvolupar-se des de casa, l'abast de les interaccions personals que requereixen i si es consideren un servei crític. Les dades indiquen una major concentració del risc en els països del sud, atès que l'ocupació en indústries essencials està per sota de la mitjana europea (58%) i el potencial de treballar de forma remota és inferior al conjunt d'Europa (35%). L'organisme adverteix que sense l'adopció de mesures correctives urgents, la crisi sanitària agreujarà les disparitats socioeconòmiques i regionals preexistents a Europa. 

Gènere

"La resposta a la COVID-19: garantir la igualtat de gènere per a millorar el futur laboral de les dones". Organització Internacional del Treball (OIT), 22/05/2020 (Vídeo en castellà i Informe complet en anglès)

Un informe de l’OIT evidencia les diferències entre homes i dones en l’afectació de la crisi de la COVID-19. Segons la publicació, el risc de les dones de perdre el lloc de treball és més elevat, atès que el 41% de l’ocupació femenina treballa en els sectors més afectats (allotjament, hostaleria, comerç al detall i activitats immobiliàries i comercials), xifra que supera en 6 punts la participació dels homes en aquests sectors (35%). L’exposició femenina al virus també és superior a la dels homes, ja que el 70,6% dels efectius dels sectors essencials de la salut i el treball social són dones. El document ressalta la baixa representació femenina en els grups de treball polítics i científics per gestionar la crisi sanitària, que no supera el 25% dels experts. L’organisme també alerta de l’increment de les hores de treball de cura no remunerades de les dones i posa en relleu l’ascens de la violència domèstica en el període de confinament.

Organització del treball

"La OIT publica orientacions per la tornada a la feina que garantitzin la seguretat i la salut durant la pandèmia de la COVID-19”, Organització Internacional del Treball (OIT), 22/05/2020 (Nota orientativa completa en anglès)

-

Ministeri de la Presidència

Pròrroga de l’estat d’alarma (article 9 sobre represa o reinici dels terminis administratius), Reial Decret 537/2020 de 22 de maig, BOE 23/05/2020

Unió Europea

Reglament relatiu a la creació d'un instrument europeu de recolzament temporal per atenuar els riscos de la desocupació en una emergència (SURE) arran del brot de la COVID‐19, Consell de de la Unió Europea, Reglament (UE) 2020/672, 20/05/2020