Recomanem: "¿Qué trabajos ocupan quienes abandonan el desempleo?"

Muñoz Comet, Jacobo. ¿Qué trabajos ocupan quienes abandonan el desempleo? Diferencias entre españoles y extranjeros en un contexto de cambio económico. Revista Internacional de Sociología (RIS). Vol.72, núm. 2, maig-agost, 353-376, 2014.

En aquest article s'estudia l'accés a l'ocupació per a aquells que aconsegueixen sortir de l'atur. En concret, es pretén conèixer quins factors expliquen les diferències inicials trobades entre estrangers i espanyols i, alhora, averiguar en quina mesura la conjuntura econòmica redueix o incrementa la bretxa inicial entre ambdós col·lectius. Per a fer-ho, s'han utilitzat els fitxers de fluxes de l'EPA des del 2005 fins el 2010. Les anàlisis de regressió logística mostren que l'ocupació en la qual s'ha treballat per últim cop té una influència notable. No obstant, un cop controlades totes les variables de l'estudi, els estrangers de la UE15 continuen tenint major probabilitat que els espanyols d'escapar de l'atur, a costa d'ocupar les posicions més baixes del sistema productiu, amb independència del context econòmic. Pel que fa al risc d'empitjorar d'ocupació respecte l'últim cop que es treballà, aquest és igual en termes bruts per a tots els col·lectius nacionals, però no quan es tenen en compte les característiques sociodemogràfiques i la situació professional d'abans d'estar desocupat.

Enllaç al número de la revista: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/42

Enllaç al PDF de l'article: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/download/528/550