Recomanem: "Prestaciones por desempleo y tasa de paro en España"

Bellod Redondo, José Francisco. "Prestaciones por desempleo y tasa de paro en España", a Revista de Economía Crítica, núm. 23, primer semestre de 2017, pàgs. 60-81.

En aquest treball s'investiga el paper que juguen les prestacions socials pagades a l'Estat espanyol a les persones desocupades en la determinació de la taxa d'atur. Tot i que a la teoria econòmica, principalment a nivell macroeconòmic, predomina la idea que les prestacions socials redueixen la disposició a acceptar llocs de treball i, caeteris paribus, augmenten la desocupació; en aquest treball s'ofereix evidència empírica amb un enfocament macroeconòmic, mitjançant un model VEC, per al període 2003-2016, que revela tot el contrari: les prestacions per desocupació han actuat en l'esmentat període com un poderós estabilitzador automàtic a favor del creixement del PIB i de la contenció de la taxa d'atur. Una reforma que hagués reduït la "generositat" del sistema de prestacions hauria augmentat encara més la taxa d'atur d'equilibri.  

Enllaç a la revista: http://revistaeconomiacritica.org/
Enllaç al PDF de l'article: http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n23/JoseFranciscoBellod_Prestaciones-por-desempleo.pdf

1 comentari

Pardo, Cristina

Article excepcional!!! Recomano lectura.