Fons documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 4t trimestre 2019

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Com veureu, hi trobareu tant llibres com publicacions periòdiques, classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troba ubicat cadascun dels documents. 

                                                                                                                                                LLIBRES

Mercat de treball

Polítiques d'ocupació

Economia

Organització del treball i relacions laborals

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Economia

Organització del treball i relacions laborals

 LLIBRES

Mercat de treball

Al menos tienes Trabajo. Valencia: Antipersona, 2019.

El llibre fa una radiografia del mercat laboral i es qüestiona si és el moment de fer-nos preguntes. De començar a pensar per què i per a què treballem i no només com ho fem. No importa que et queixis de les hores extra sense pagar, que el salari no et permet sobreviure o que no es compleix el teu contracte: sempre hi ha algú disposat a recordar-te que has d'estar agraït per tenir feina. Però, què hem d'agrair exactament?

Accés al document

El futuro del Trabajo en España: impacto de las nuevas tendencias. Madrid: FIDE, 2019.

La Fundació per a la Investigació sobre el Dret i l'Empresa (FIDE) va crear un grup multidisciplinari d'experts per la reflexió i el debat en relació amb la iniciativa de l'OIT sobre el futur del treball. Aquest llibre sintetitza les conclusions d’aquest Grup d’experts i analitza els canvis globals, profunds, inevitables i de velocitat, que afecten a l’ocupació i a la feina a Espanya. Aquests canvis derivats de les noves tecnologies, de l'envelliment de la població i de la demografia, els fluxos migratoris, els efectes del canvi climàtic, la globalització o les noves formes d'organització de la producció a partir de la irrupció de les plataformes digitals i l'ús intensiu de cadenes globals de subministrament.

Accés al document

Informe Infoempleo Adecco. Oferta y demanda de empleo en España. Madrid: Infoempleo i  The Adecco Group, 2019.

L'oferta d'ocupació s'ha incrementat un 15,76% durant el 2018, encadenant sis exercicis consecutius de creixement. Les comunitats autònomes amb més capacitat de generació d’ocupació continuen sent Madrid, Catalunya i el País Basc. Per províncies, Madrid (27%), Barcelona (21,3%) i, en menor percentatge, Biscaia (4,7%) i Guipúscoa (3,7%) són les que més ofertes aporten al conjunt nacional. Madrid i Catalunya, conjuntament, acumulen més de la meitat de l’oferta (51,5%). Per sectors, el 55,8% de les ofertes pertanyen al sector terciari, li segueix la indústria amb el 26,9% i el sector TIC amb el 12,4%.

Accés al document

Mujeres y Hombres en España 2018. Madrid: INE, 2019.

Estudi que ofereix, des d’una perspectiva de gènere, els indicadors més rellevants sobre la situació d’homes i dones en diverses àrees socials i econòmiques. L’any 2018, la bretxa de gènere en les taxes d’ocupació de la població de 16 i més anys se situa en 11,7 punts a favor dels homes. D’altra banda, la participació de les dones assalariades amb contracte temporal representa el 27,7% del total de persones assalariades.

Accés al document

Empleo IT Mujer. 10 Profesiones con futuro. Madrid: Unir/Infoempleo, 2019.

L’informe analitza l’àmbit de les noves tecnologies i la situació de la dona en aquest sector. Destaca l'escassa representació femenina en el mercat de treball tecnològic i en la universitat. També presenta els 10 perfils professionals més rellevants d'aquest sector, entre els quals destaquen la ciberseguretat, el big data i el cloud computing. Per altra banda, l’estudi assenyala la manca de conciliació entre la vida familiar i laboral i la bretxa salarial de gènere com a principals dificultats per a les dones.

Accés al document

Polítiques d'ocupació

El impacto de los contratos para la formación y el aprendizaje en la inserción laboral de los jóvenes. Madrid: Fedea, 2019.

Segons l’estudi de Fedea, entre el 25% i el 30% de les persones ocupades amb un contracte d’aprenentatge durant més de dos anys transiten directament a una ocupació indefinida dins la mateixa empresa. Tanmateix, la Fundació alerta,  que l’actual sistema d’incentius econòmics proporciona avantatges monetaris a la conversió d’aquests contractes en indefinits. I afegeix que, probablement, les altes taxes de transició es deguin a aquests incentius fiscals. Per això, estima important analitzar la proporció d’ocupació indefinida que sobreviu en finalitzar la bonificació.

Accés al document

Impacto de la inserción laboral de personas con discapacidad en el marco del Programa INSERTA. Informe de resultados octubre 2019. Madrid: Fundación ONCE, 2019.

La Fundación ONCE, ha portat a terme el projecte D_INNOVAR amb l’objectiu de desenvolupar i aplicar una nova metodologia innovadora per la identificació i la mesura de l’impacte social generat per la seva actuació i, en concret, pel programa INSERTA. Persegueix millorar l’eficàcia i l’eficiència del programa, impulsar les formules innovadores de la inclusió activa i generalitzar les actuacions exitoses, buscant incrementar la inserció laboral de persones amb discapacitat com a grup en risc d’exclusió social.

Accés al document

Qui estudia a la Universitat? Anàlisi de 15 anys d’evolució de l’accés a la universitat pública a Catalunya (2002-2017). Barcelona: Observatori del sistema universitari, 2019.

La taxa d’accés a la universitat entre estudiants amb mares i/o pares amb estudis universitaris és del 82,6% i en aquells que tenen estudis obligatoris del 28,3%. L’estudi també constata que la universitat privada ha guanyat pes en el conjunt universitari català. Per contra, detecta una disminució de la taxa d’accés a la universitat pública, que té més incidència com més alt és el nivell d’estudis de les seves mares i/o pares. Els elements que explicarien aquesta davallada són: la possibilitat de trobar feina, l’increment dels preus, la major oferta d’estudis de les privades i l’increment d’estudiants que accedeixen a cicles formatius de grau superior.

Accés al document

Economia

Barómetro industrial 2019. Madrid: COGITI, 2019.

El Consell General de l’Enginyeria Tècnica Industrial d’Espanya ha presentat el tercer baròmetre industrial que inclou una perspectiva econòmica de la situació de la indústria. El baròmetre es construeix a partir de les respostes de més de tres mil enginyers tècnics industrials i graduats en enginyeria de la branca industrial de tots els àmbits productius.

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Así persuaden los líderes. Lo que debes saber para influir positivamente en las personas. Barcelona: Libros de Cabecera, 2016.

Aquest llibre ofereix tècniques i conceptes de persuasió i influència, que són la base per exercir un lideratge inspirador en qualsevol circumstància.

Accés al document

Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones. Barcelona: Consell de Relacions Laborals de Catalunya, 2019.

El Consell de Relacions Laborals i més concretament la seva Comissió d’Igualtat i Temps de Treball ha elaborat una guia per l’aplicació de la igualtat retributiva entre dones i homes. Va dirigida a empreses, administracions, persones treballadores i representants en la negociació col·lectiva.

Accés al document

El salari mínim de referència català: estimació i incidència potencial. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2019.

El present treball té com a objectiu fonamental quantificar el salari mínim de referència català (SMR) que s'ajusti a les recomanacions realitzades des del Parlament de Catalunya i també des de diverses institucions europees (com el Parlament Europeu i el Comitè Europeu de les Regions), segons les quals el salari mínim ha de representar com a mínim el 60 % del salari mitjà o medià del territori, per tal de garantir un salari digne i limitar les disparitats salarials.

Accés al document

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Índice de dinamismo laboral. Octubre 2019. 11ª edición.

IESE

Barcelona, 2019

Accés al document

El monográfico del Mercado Laboral. Octubre 2019.

Asempleo

Madrid, 2019

Accés al document

Cuadernos de Relaciones Laborales Vol.37 Núm.2 – Digitalización, robotización, trabajo y vida: cartografías, debates y prácticas.

Ediciones Complutense

Madrid, 2019

Accés al document

Economia

Previsiones económicas para España 2019-2021.

Funcas

Madrid, 2019

Accés al document

Nota d’Economia. Revista d’economia catalana i de sector públic núm. 105 –

Monogràfic. La revolució digital a Catalunya.

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 2019

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Revista internacional y comparada de relaciones laborales y derecho del empleo, volumen 7 núm.3 – Principales actuaciones en materia de no discriminación por razón de sexo en las empresas con el distintivo “igualdad en la empresa”.

Adapt Univesity Press

Itàlia, 2019

Accés al document

Observatori Social de “la Caixa”. Octubre 2019 – Per què els homes no fan servir les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar?

Observatori Social de “la Caixa”

Barcelona, 2019

Accés al document