Recomanem: "La realidad salarial de las mujeres en el mercado de trabajo español: brechas, discriminación y efectos..."

Vicent Valverde, Lucía; Trillo del Pozo, David; Ruiz-Gálvez, María Eugenia. "La realidad salarial de las mujeres en el mercado de trabajo español: brechas, discriminación y efectos divergentes desde la perspectiva de género". Revista de Economía Crítica. Núm 35 (2023).

El present treball analitza el manteniment i la magnitud que assoleixen, encara avui, en ple segle XXI, les bretxes salarials de gènere en el mercat de treball espanyol, tot diferenciant les distàncies que es conrresponen amb pràctiques discriminatòries directes per part de les entitats contractants, d'aquelles altres que es relacionen amb el desigual impacte de l'avenç de la precarietat entre homes i dones. Per fer-ho, s'ha efectuat una aproximació descriptiva del fenòmen i una anàlisi per separat d'ambdós tipus de factors explicatius en un període temporal suficient (2000-2021), en el qual es contraposen períodes expansius i recessius, la qual cosa permet desmostrar el caràcter estructural d'aquesta problemàtica a Espanya, però també a les economies de referència que integren la Unió Europea. Tanmateix, una comprensió profunda de la desigualtat salarial obliga a ultrapassar l'esfera del món laboral i plantejar una reflexió en un àmbit més ampli.

Enllaç al número sencer de la revista: https://revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/issue/view/37

Enllaç al PDF de l'article: https://revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/691/593