Conveni de Ciutat: un nou escenari

La capitalització de les experiències dels Pactes per L'Ocupació dels darres anys  han posat en relleu l'impacte de l'actuació local en la lluita contra la desocupació i la desigualtat d'accés al mercat de treball, així com en la dinamització de les economies locals mitjançant el foment de la creació d'empreses, el suport a l'economia social i la dinamització sectorial. La participació social és la base de les estratègies de desenvolupament. Aquestes estratègies s'han d’elaborar conjuntament amb els diferents actors del territori.

Si es vol seguir treballant en el configuració d'un model de desenvolupament socioeconòmic, que permeti contribuir en pro de l'ocupació i el desenvolupament local ,cal aprofitar eines com el  Quart Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017, com  una bona oportunitat per començar a treballar en el desenvolupament dels Convenis de Ciutats, com a model model participatiu en el territori amb l'objectiu principal de la millora la qualitat de l’Ocupació.